Trọn gói camera 2.0 Megapixel

So sánh sản phẩm (%s)


Bộ trọn gói 1 camera HIKVISION Full HD 1080P  độ nét cao, giá rẻ
HIKVISION HIK2M-1

Bộ trọn gói 1 camera HIKVISION Full HD 1080P độ nét cao, giá rẻ

Trọn bộ camera Hikvision HD1080P chất lượng cao - Camera Hikvision DS-2CE56DOT (Hoặc DS-2CE16DOT cho tầm nhìn xa 20m, có đèn hồng ngoại ban đêm. - Đầ..

10.500.000

Bộ trọn gói 1 camera KBVISION giá rẻ 2.0 MP
KBVISION 16831

Bộ trọn gói 1 camera KBVISION giá rẻ 2.0 MP

Trọn bộ camera bao gồm: - Camera : số lượng 01 - Đầu ghi hình : Số lượng 01 - Ổ cứng chuyên dụng WD Purple 1TB: Số lượng 01 - Nguồn camera On..

Bộ trọn gói 2 camera KBVISION giá rẻ 2.0 MP
KBVISION 335

Bộ trọn gói 2 camera KBVISION giá rẻ 2.0 MP

Trọn bộ camera bao gồm: - Camera : số lượng 01 - Đầu ghi hình : Số lượng 01 - Ổ cứng chuyên dụng WD Purple 1TB: Số lượng 01 - Nguồn camera On..

Bộ trọn gói 3 camera KBVISION giá rẻ 2.0 MP
KBVISION 334

Bộ trọn gói 3 camera KBVISION giá rẻ 2.0 MP

Trọn bộ camera bao gồm: - Camera : số lượng 01 - Đầu ghi hình : Số lượng 01 - Ổ cứng chuyên dụng WD Purple 1TB: Số lượng 01 - Nguồn camera On..

Bộ trọn gói 4 camera KBVISION giá rẻ 2.0 MP
KBVISION 16834

Bộ trọn gói 4 camera KBVISION giá rẻ 2.0 MP

Trọn bộ camera bao gồm: - Camera : số lượng 01 - Đầu ghi hình : Số lượng 01 - Ổ cứng chuyên dụng WD Purple 1TB: Số lượng 01 - Nguồn camera On..

Bộ trọn gói 5 camera KBVISION giá rẻ 2.0 MP
KBVISION 16835

Bộ trọn gói 5 camera KBVISION giá rẻ 2.0 MP

Trọn bộ camera bao gồm: - Camera : số lượng 01 - Đầu ghi hình : Số lượng 01 - Ổ cứng chuyên dụng WD Purple 1TB: Số lượng 01 - Nguồn camera On..

Bộ trọn gói 6 camera KBVISION giá rẻ 2.0 MP
KBVISION 16836

Bộ trọn gói 6 camera KBVISION giá rẻ 2.0 MP

Trọn bộ camera bao gồm: - Camera : số lượng 01 - Đầu ghi hình : Số lượng 01 - Ổ cứng chuyên dụng WD Purple 1TB: Số lượng 01 - Nguồn camera On..

Bộ trọn gói 7 camera KBVISION giá rẻ 2.0 MP
KBVISION 16837

Bộ trọn gói 7 camera KBVISION giá rẻ 2.0 MP

Trọn bộ camera bao gồm: - Camera : số lượng 01 - Đầu ghi hình : Số lượng 01 - Ổ cứng chuyên dụng WD Purple 1TB: Số lượng 01 - Nguồn camera On..

Bộ trọn gói 8 camera KBVISION giá rẻ 2.0 MP
KBVISION 16838

Bộ trọn gói 8 camera KBVISION giá rẻ 2.0 MP

Trọn bộ camera bao gồm: - Camera : số lượng 01 - Đầu ghi hình : Số lượng 01 - Ổ cứng chuyên dụng WD Purple 1TB: Số lượng 01 - Nguồn camera On..

Trọn bộ 3 camera LongSe DOME 2.0MP XVRA2004D/D200F3
LONGSE XVRA2004D/D200F3

Trọn bộ 3 camera LongSe DOME 2.0MP XVRA2004D/D200F3

Thông tin chung của gói Lắp đặt trọn gói camera bên dưới - Camera quan sát trực tiếp trên màn hình tivi bằng cổng HDMI, VGA - Quý khách có th..

Trọn bộ 3 camera LongSe THÂN 2.0MP XVRA2004D/B200F3
LONGSE XVRA2004D/B200F3

Trọn bộ 3 camera LongSe THÂN 2.0MP XVRA2004D/B200F3

Thông tin chung của gói Lắp đặt trọn gói camera bên dưới - Camera quan sát trực tiếp trên màn hình tivi bằng cổng HDMI, VGA - Quý khách có th..

Trọn bộ 4 camera LongSe DOME 2MP XVRA2004D/D200F4A
LONGSE XVRA2004D/D200F4A

Trọn bộ 4 camera LongSe DOME 2MP XVRA2004D/D200F4A

Thông tin chung của gói Lắp đặt trọn gói camera bên dưới - Camera quan sát trực tiếp trên màn hình tivi bằng cổng HDMI, VGA - Quý khách có th..

5.300.000

Trọn bộ 4 camera LongSe THÂN 2MP XVRA2004D/B200F4A
LONGSE XVRA2004D/B200F4A

Trọn bộ 4 camera LongSe THÂN 2MP XVRA2004D/B200F4A

Thông tin chung của gói Lắp đặt trọn gói camera bên dưới - Camera quan sát trực tiếp trên màn hình tivi bằng cổng HDMI, VGA - Quý khách có th..

5.500.000

Trọn bộ 5 camera LongSe DOME 2.0MP XVRA2008D/D200F5
LONGSE XVRA2008D/D200F5

Trọn bộ 5 camera LongSe DOME 2.0MP XVRA2008D/D200F5

Thông tin chung của gói Lắp đặt trọn gói camera bên dưới - Camera quan sát trực tiếp trên màn hình tivi bằng cổng HDMI, VGA - Quý khách có th..

Trọn bộ 5 camera LongSe THÂN 2.0MP XVRA2008D/B200F5
LONGSE XVRA2008D/B200F5

Trọn bộ 5 camera LongSe THÂN 2.0MP XVRA2008D/B200F5

Thông tin chung của gói Lắp đặt trọn gói camera bên dưới - Camera quan sát trực tiếp trên màn hình tivi bằng cổng HDMI, VGA - Quý khách có th..

Trọn bộ 6 camera LongSe DOME 2.0MP XVRA2008D/D200F6
LONGSE XVRA2008D/D200F6

Trọn bộ 6 camera LongSe DOME 2.0MP XVRA2008D/D200F6

Thông tin chung của gói Lắp đặt trọn gói camera bên dưới - Camera quan sát trực tiếp trên màn hình tivi bằng cổng HDMI, VGA - Quý khách có th..

Trọn bộ 6 camera LongSe THÂN 2.0MP XVRA2008D/B200F6
LONGSE XVRA2008D/B200F6

Trọn bộ 6 camera LongSe THÂN 2.0MP XVRA2008D/B200F6

Thông tin chung của gói Lắp đặt trọn gói camera bên dưới - Camera quan sát trực tiếp trên màn hình tivi bằng cổng HDMI, VGA - Quý khách có th..

Trọn bộ 7 camera LongSe DOME 2.0MP XVRA2008D/D200F7
LONGSE XVRA2008D/D200F7

Trọn bộ 7 camera LongSe DOME 2.0MP XVRA2008D/D200F7

Thông tin chung của gói Lắp đặt trọn gói camera bên dưới - Camera quan sát trực tiếp trên màn hình tivi bằng cổng HDMI, VGA - Quý khách có th..

Trọn bộ 7 camera LongSe THÂN 2.0MP XVRA2008D/B200F7
LONGSE XVRA2008D/B200F7

Trọn bộ 7 camera LongSe THÂN 2.0MP XVRA2008D/B200F7

Thông tin chung của gói Lắp đặt trọn gói camera bên dưới - Camera quan sát trực tiếp trên màn hình tivi bằng cổng HDMI, VGA - Quý khách có th..

Trọn bộ 8 camera LongSe DOME 2.0MP XVRA2008D/D200F8
LONGSE XVRA2008D/D200F8

Trọn bộ 8 camera LongSe DOME 2.0MP XVRA2008D/D200F8

Thông tin chung của gói Lắp đặt trọn gói camera bên dưới - Camera quan sát trực tiếp trên màn hình tivi bằng cổng HDMI, VGA - Quý khách có th..

Trọn bộ 8 camera LongSe THÂN 2.0MP XVRA2008D/B200F8
LONGSE XVRA2008D/B200F8

Trọn bộ 8 camera LongSe THÂN 2.0MP XVRA2008D/B200F8

Thông tin chung của gói Lắp đặt trọn gói camera bên dưới - Camera quan sát trực tiếp trên màn hình tivi bằng cổng HDMI, VGA - Quý khách có th..

Bộ trọn gói 2 camera HIKVISION Full HD 1080P  độ nét cao, giá rẻ
HIKVISION HIK2M-2

Bộ trọn gói 2 camera HIKVISION Full HD 1080P độ nét cao, giá rẻ

Trọn bộ camera Hikvision HD1080P chất lượng cao - Camera Hikvision DS-2CE56DOT (Hoặc DS-2CE16DOT cho tầm nhìn xa 20m, có đèn hồng ngoại ban đêm. - Đầ..

11.000.000

Trọn bộ 2 camera LongSe DOME 2.0MP XVRA2004D/D200F2
LONGSE XVRA2004D/D200F2

Trọn bộ 2 camera LongSe DOME 2.0MP XVRA2004D/D200F2

Thông tin chung của gói Lắp đặt trọn gói camera bên dưới - Camera quan sát trực tiếp trên màn hình tivi bằng cổng HDMI, VGA - Quý khách có th..

Trọn bộ 2 camera LongSe THÂN 2.0MP XVRA2004D/B200F2
LONGSE XVRA2004D/B200F2

Trọn bộ 2 camera LongSe THÂN 2.0MP XVRA2004D/B200F2

Thông tin chung của gói Lắp đặt trọn gói camera bên dưới - Camera quan sát trực tiếp trên màn hình tivi bằng cổng HDMI, VGA - Quý khách có th..

Trọn bộ 4 camera LongSe DOME 2MP XVRA2004D/D200F4B
LONGSE XVRA2004D/D200F4B

Trọn bộ 4 camera LongSe DOME 2MP XVRA2004D/D200F4B

Thông tin chung của gói Lắp đặt trọn gói camera bên dưới - Camera quan sát trực tiếp trên màn hình tivi bằng cổng HDMI, VGA - Quý khách có th..

6.100.000

Trọn bộ 4 camera LongSe THÂN 2MP XVRA2004D/B200F4B
LONGSE XVRA2004D/B200F4B

Trọn bộ 4 camera LongSe THÂN 2MP XVRA2004D/B200F4B

Thông tin chung của gói Lắp đặt trọn gói camera bên dưới - Camera quan sát trực tiếp trên màn hình tivi bằng cổng HDMI, VGA - Quý khách có th..

6.300.000

Bộ trọn gói 3 camera HIKVISION Full HD 1080P  độ nét cao, giá rẻ
HIKVISION HIK2M-3

Bộ trọn gói 3 camera HIKVISION Full HD 1080P độ nét cao, giá rẻ

Trọn bộ camera Hikvision HD1080P chất lượng cao - Camera Hikvision DS-2CE56DOT (Hoặc DS-2CE16DOT cho tầm nhìn xa 20m, có đèn hồng ngoại ban đêm. - Đầ..

17.500.000

Bộ trọn gói 4 camera HIKVISION Full HD 1080P  độ nét cao, giá rẻ
HIKVISION HIK2M-4

Bộ trọn gói 4 camera HIKVISION Full HD 1080P độ nét cao, giá rẻ

Trọn bộ camera Hikvision HD1080P chất lượng cao - Camera Hikvision DS-2CE56DOT (Hoặc DS-2CE16DOT cho tầm nhìn xa 20m, có đèn hồng ngoại ban đêm. - Đầ..

12.300.000

Bộ trọn gói 5 camera HIKVISION Full HD 1080P  độ nét cao, giá rẻ
HIKVISION HIK2M-5

Bộ trọn gói 5 camera HIKVISION Full HD 1080P độ nét cao, giá rẻ

Trọn bộ camera Hikvision HD1080P chất lượng cao - Camera Hikvision DS-2CE56DOT (Hoặc DS-2CE16DOT cho tầm nhìn xa 20m, có đèn hồng ngoại ban đêm. - Đầ..

4.200.000

Lắp đặt trọn gói 09 camera HIKVISION 2.0M 1080P
HIKVISION HIK56DIR2M-9

Lắp đặt trọn gói 09 camera HIKVISION 2.0M 1080P

Hikvision là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các sản phẩm giám sát hình ảnh và các giải pháp. Được thành lập vào năm 2001, hiện nay Hikvi..

Lắp đặt trọn gói 1 camera HIKVISION 2.0M 1080P
HIKVISION HIK56DIR2M-1

Lắp đặt trọn gói 1 camera HIKVISION 2.0M 1080P

Hikvision là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các sản phẩm giám sát hình ảnh và các giải pháp. Được thành lập vào năm 2001, hiện nay Hikvi..

Lắp đặt trọn gói 10 camera HIKVISION 2.0M 1080P
HIKVISION HIK56DIR2M-10

Lắp đặt trọn gói 10 camera HIKVISION 2.0M 1080P

Hikvision là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các sản phẩm giám sát hình ảnh và các giải pháp. Được thành lập vào năm 2001, hiện nay Hikvi..

Lắp đặt trọn gói 11 camera HIKVISION 2.0M 1080P
HIKVISION HIK56DIR2M-11

Lắp đặt trọn gói 11 camera HIKVISION 2.0M 1080P

Hikvision là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các sản phẩm giám sát hình ảnh và các giải pháp. Được thành lập vào năm 2001, hiện nay Hikvi..

Lắp đặt trọn gói 12 camera HIKVISION 2.0M 1080P
HIKVISION HIK56DIR2M-12

Lắp đặt trọn gói 12 camera HIKVISION 2.0M 1080P

Hikvision là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các sản phẩm giám sát hình ảnh và các giải pháp. Được thành lập vào năm 2001, hiện nay Hikvi..

Lắp đặt trọn gói 13 camera HIKVISION 2.0M 1080P
HIKVISION HIK56DIR2M-13

Lắp đặt trọn gói 13 camera HIKVISION 2.0M 1080P

Hikvision là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các sản phẩm giám sát hình ảnh và các giải pháp. Được thành lập vào năm 2001, hiện nay Hikvi..

Lắp đặt trọn gói 14 camera HIKVISION 2.0M 1080P
HIKVISION HIK56DIR2M-14

Lắp đặt trọn gói 14 camera HIKVISION 2.0M 1080P

Hikvision là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các sản phẩm giám sát hình ảnh và các giải pháp. Được thành lập vào năm 2001, hiện nay Hikvi..

Lắp đặt trọn gói 15 camera HIKVISION 2.0M 1080P
HIKVISION HIK56DIR2M-15

Lắp đặt trọn gói 15 camera HIKVISION 2.0M 1080P

Hikvision là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các sản phẩm giám sát hình ảnh và các giải pháp. Được thành lập vào năm 2001, hiện nay Hikvi..

Lắp đặt trọn gói 16 camera HIKVISION 2.0M 1080P
HIKVISION HIK56DIR2M-16

Lắp đặt trọn gói 16 camera HIKVISION 2.0M 1080P

Hikvision là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các sản phẩm giám sát hình ảnh và các giải pháp. Được thành lập vào năm 2001, hiện nay Hikvi..

Lắp đặt trọn gói 2 camera HIKVISION 2.0M 1080P
HIKVISION HIK56DIR2M-2

Lắp đặt trọn gói 2 camera HIKVISION 2.0M 1080P

Hikvision là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các sản phẩm giám sát hình ảnh và các giải pháp. Được thành lập vào năm 2001, hiện nay Hikvi..

Lắp đặt trọn gói 3 camera HIKVISION 2.0M 1080P
HIKVISION HIK56DIR2M-3

Lắp đặt trọn gói 3 camera HIKVISION 2.0M 1080P

Hikvision là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các sản phẩm giám sát hình ảnh và các giải pháp. Được thành lập vào năm 2001, hiện nay Hikvi..

Hiển thị 1 đến 40 trong tổng số 55 (2 Trang)

Trọn gói camera 2.0 Megapixel

Trọn gói camera 2.0 Megapixel | 028398 người xem | | Rating: 4.5