Camera AFIRI


Camera AFIRI AG-BI5000 IPC hồng ngoại 2.0 MP
AFIRI AG-BI5000

Camera AFIRI AG-BI5000 IPC hồng ngoại 2.0 MP

Camera Afiri IP HD hồng ngoại 1/2.8“ Progressvive Scan CMOS 2Megapixel, Độ phân giải: 1920x1080 Pi..

Camera AFIRI AG-DI5000 IPC hồng ngoại 2.0 MP
AFIRI AG-DI5000

Camera AFIRI AG-DI5000 IPC hồng ngoại 2.0 MP

Camera Afiri IP HD hồng ngoại 1/2.8“ Progressvive Scan CMOS 2Megapixel, Độ phân giải: 1920x1080 Pi..

Camera AFIRI AG-MDI5000 IPC hồng ngoại 2.0 MP
AFIRI AG-MDI5000

Camera AFIRI AG-MDI5000 IPC hồng ngoại 2.0 MP

Camera Afiri IP HD hồng ngoại 1/3.0“ Progressvive Scan CMOS 2Megapixel, Độ phân giải: 1920x1080 Pi..

Camera AFIRI AS-420 HD TVI hồng ngoại 2.0 MP
AFIRI AS-420

Camera AFIRI AS-420 HD TVI hồng ngoại 2.0 MP

- 1/2.8’’ high performance CMOS/ độ phân giải 1920x1080 - Sai số set điểm ±0.1° - Điều khiển qua..

Camera AFIRI HDA-B101MT HD TVI hồng ngoại 1.0 MP
AFIRI HDA-B101MT

Camera AFIRI HDA-B101MT HD TVI hồng ngoại 1.0 MP

- Camera Afiri HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“ Aptina Sensor, độ phân giải HD 720P, 1 Me..

Camera AFIRI HDA-B101PT HD TVI hồng ngoại 1.0 MP
AFIRI HDA-B101PT

Camera AFIRI HDA-B101PT HD TVI hồng ngoại 1.0 MP

- Camera Afiri HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“ Aptina Sensor, độ phân giải HD 720P, 1 Me..

Camera AFIRI HDA-B111MT HD TVI hồng ngoại 1.0 MP
AFIRI HDA-B111MT

Camera AFIRI HDA-B111MT HD TVI hồng ngoại 1.0 MP

- Camera Afiri HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“ Sony Sensor, độ phân giải HD 720P, 1 Mega..

Camera AFIRI HDA-B111PT HD TVI hồng ngoại 1.0 MP
AFIRI HDA-B111PT

Camera AFIRI HDA-B111PT HD TVI hồng ngoại 1.0 MP

- Camera Afiri HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“, Sony Sensor, độ phân giải HD 720P, 1 Meg..

Camera AFIRI HDA-B201M HD TVI hồng ngoại 2.0 MP
AFIRI HDA-B201M

Camera AFIRI HDA-B201M HD TVI hồng ngoại 2.0 MP

-Camera Afiri HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“ Aptina Sensor, độ phân giải HD 1080P, 2.0 ..

Camera AFIRI HDA-B201MT HD TVI chống ngược sáng 2.0 MP
AFIRI HDA-B201MT

Camera AFIRI HDA-B201MT HD TVI chống ngược sáng 2.0 MP

- 2.0 Megapixel high-performance Aptina sensor - Độ phân giải lên tới 1080P - Ống kính 2.8 mm, 3..

Camera AFIRI HDA-B201P HD TVI hồng ngoại 2.0 MP
AFIRI HDA-B201P

Camera AFIRI HDA-B201P HD TVI hồng ngoại 2.0 MP

- Camera Afiri HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“ Aptina Sensor, độ phân giải HD 1080P, 2.0..

Camera AFIRI HDA-B202M HD TVI hồng ngoại 2.0 MP
AFIRI HDA-B202M

Camera AFIRI HDA-B202M HD TVI hồng ngoại 2.0 MP

- Camera Afiri HD TVI hồng ngoại thế hệ mới 1/3“ Aptina Sensor, độ phân giải Full HD 1080P, 2.0 Me..

Camera AFIRI HDA-B211M HD TVI hồng ngoại 2.0 MP
AFIRI HDA-B211M

Camera AFIRI HDA-B211M HD TVI hồng ngoại 2.0 MP

-Camera Afiri HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“ Sony sensor, độ phân giải HD 1080P, 2.0 Me..

Camera AFIRI HDA-B211MT HD TVI chống ngược sáng 2.0 MP
AFIRI HDA-B211MT

Camera AFIRI HDA-B211MT HD TVI chống ngược sáng 2.0 MP

- 2.0 Megapixel high-performance Sony sensor - Độ phân giải lên tới 1080P - Ống kính 2.8 mm, 3.6..

Camera AFIRI HDA-B211P HD TVI hồng ngoại 2.0 MP
AFIRI HDA-B211P

Camera AFIRI HDA-B211P HD TVI hồng ngoại 2.0 MP

- Camera Afiri HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“ Sony sensor, độ phân giải HD 1080P, 2.0 M..

Camera AFIRI HDA-B212M HD TVI hồng ngoại 2.0 MP
AFIRI HDA-B212M

Camera AFIRI HDA-B212M HD TVI hồng ngoại 2.0 MP

- Camera Afiri HD TVI hồng ngoại thế hệ mới 1/3“ Sony sensor, độ phân giải Full HD 1080P, 2.0 Mega..

Camera AFIRI HDA-B501M HD TVI hồng ngoại 5.0 MP
AFIRI HDA-B501M

Camera AFIRI HDA-B501M HD TVI hồng ngoại 5.0 MP

- 5.0 Megapixel high-performance Aptina sensor - Kích thước hình ảnh 2592(H)*1944(V) - Ống kính ..

Camera AFIRI HDA-B511M HD TVI hồng ngoại 5.0 MP
AFIRI HDA-B511M

Camera AFIRI HDA-B511M HD TVI hồng ngoại 5.0 MP

- 5.0 Megapixel high-performance SONY sensor - Kích thước hình ảnh 2592(H)*1944(V) - Ống kính 2...

Camera AFIRI HDA-D101MT HD TVI hồng ngoại 1.0 MP
AFIRI HDA-D101MT

Camera AFIRI HDA-D101MT HD TVI hồng ngoại 1.0 MP

- Camera Afiri HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“ Aptina Sensor, độ phân giải HD 720P, 1 Me..

Camera AFIRI HDA-D101PT HD TVI hồng ngoại 1.0 MP
AFIRI HDA-D101PT

Camera AFIRI HDA-D101PT HD TVI hồng ngoại 1.0 MP

- Camera Afiri HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3" Aptina Sensor, độ phân giải HD 720P, 1 Me..

Camera AFIRI HDA-D111MT HD TVI hồng ngoại 1.0 MP
AFIRI HDA-D111MT

Camera AFIRI HDA-D111MT HD TVI hồng ngoại 1.0 MP

- Camera Afiri HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“, Sony Sensor, độ phân giải HD 720P, 1 Meg..

Camera AFIRI HDA-D111PT HD TVI hồng ngoại 1.0 MP
AFIRI HDA-D111PT

Camera AFIRI HDA-D111PT HD TVI hồng ngoại 1.0 MP

- Camera Afiri HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“ Sony Sensor, độ phân giải HD 720P, 1 Mega..

Camera AFIRI HDA-D201M HD TVI hồng ngoại 2.0 MP
AFIRI HDA-D201M

Camera AFIRI HDA-D201M HD TVI hồng ngoại 2.0 MP

- Camera Afiri HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“ Aptina Sensor, độ phân giải HD 1080P, 2.0..

Camera AFIRI HDA-D201MT HD TVI chống ngược sáng 2.0 MP
AFIRI HDA-D201MT

Camera AFIRI HDA-D201MT HD TVI chống ngược sáng 2.0 MP

- 2.0 Megapixel high-performance Aptina sensor - Độ phân giải lên tới 1080P - Ống kính 2.8 mm, 3..

Camera AFIRI HDA-D201P HD TVI hồng ngoại 2.0 MP
AFIRI HDA-D201P

Camera AFIRI HDA-D201P HD TVI hồng ngoại 2.0 MP

- Camera Afiri HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“ Aptina Sensor, độ phân giải HD 1080P, 2.0..

Camera AFIRI HDA-D202M HD TVI hồng ngoại 2.0 MP
AFIRI HDA-D202M

Camera AFIRI HDA-D202M HD TVI hồng ngoại 2.0 MP

- Camera Afiri HD TVI hồng ngoại thế hệ mới 1/3“ Aptina Sensor, độ phân giải Full HD 1080P, 2.0 Me..

Camera AFIRI HDA-D211M HD TVI hồng ngoại 2.0 MP
AFIRI HDA-D211M

Camera AFIRI HDA-D211M HD TVI hồng ngoại 2.0 MP

- Camera Afiri HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“ Sony sensor, độ phân giải HD 1080P, 2.0 M..

Camera AFIRI HDA-D211MT HD TVI chống ngược sáng 2.0 MP
AFIRI HDA-D211MT

Camera AFIRI HDA-D211MT HD TVI chống ngược sáng 2.0 MP

- 2.0 Megapixel high-performance Sony sensor - Độ phân giải lên tới 1080P - Ống kính 2.8 mm, 3.6..

Camera AFIRI HDA-D211P HD TVI hồng ngoại 2.0 MP
AFIRI HDA-D211P

Camera AFIRI HDA-D211P HD TVI hồng ngoại 2.0 MP

- Camera Afiri HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“ Sony sensor, độ phân giải HD 1080P, 2.0 M..

Camera AFIRI HDA-D212M HD TVI hồng ngoại 2.0 MP
AFIRI HDA-D212M

Camera AFIRI HDA-D212M HD TVI hồng ngoại 2.0 MP

- Camera Afiri HD TVI hồng ngoại thế hệ mới 1/3“ Sony sensor, độ phân giải Full HD 1080P, 2.0 Mega..

Camera AFIRI HDA-D301M HD TVI hồng ngoại 3.0 MP
AFIRI HDA-D301M

Camera AFIRI HDA-D301M HD TVI hồng ngoại 3.0 MP

- Camera Afiri HD TVI dome hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 3MP Aptina Sensor, độ phân giải 1920×1536..

Camera AFIRI HDA-D301P HD TVI hồng ngoại 3.0 MP
AFIRI HDA-D301P

Camera AFIRI HDA-D301P HD TVI hồng ngoại 3.0 MP

- Camera Afiri HD TVI dome hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 3MP Aptina Sensor, độ phân giải 1920×1536..

Camera AFIRI HDA-D311M HD TVI hồng ngoại 3.0 MP
AFIRI HDA-D311M

Camera AFIRI HDA-D311M HD TVI hồng ngoại 3.0 MP

- Camera Afiri HD TVI dome hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 3MP Sony Sensor, độ phân giải 1920×1536@1..

Camera AFIRI HDA-D311P HD TVI hồng ngoại 3.0 MP
AFIRI HDA-D311P

Camera AFIRI HDA-D311P HD TVI hồng ngoại 3.0 MP

- Camera Afiri HD TVI dome hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 3MP Sony Sensor, độ phân giải 1920×1536@1..

Camera AFIRI HDA-D501M HD TVI hồng ngoại 5.0 MP
AFIRI HDA-D501M

Camera AFIRI HDA-D501M HD TVI hồng ngoại 5.0 MP

- 5.0 Megapixel high-performance Aptina sensor - Kích thước hình ảnh 2592(H)*1944(V) - Ống kính ..

Camera AFIRI HDA-D511M HD TVI hồng ngoại 5.0 MP
AFIRI HDA-D511M

Camera AFIRI HDA-D511M HD TVI hồng ngoại 5.0 MP

- 5.0 Megapixel high-performance SONY sensor - Kích thước hình ảnh 2592(H)*1944(V) - Ống kính 2...

Camera AFIRI HDA-T301M HD TVI hồng ngoại 3.0 MP
AFIRI HDA-T301M

Camera AFIRI HDA-T301M HD TVI hồng ngoại 3.0 MP

- Camera Afiri HD TVI thân hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 3MP Aptina Sensor, độ phân giải 1920×1536..

Camera AFIRI HDA-T301P HD TVI hồng ngoại 3.0 MP
AFIRI HDA-T301P

Camera AFIRI HDA-T301P HD TVI hồng ngoại 3.0 MP

- Camera Afiri HD TVI thân hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 3MP Aptina Sensor, độ phân giải 1920×1536..

Camera AFIRI HDA-T311M HD TVI hồng ngoại 3.0 MP
AFIRI HDA-T311M

Camera AFIRI HDA-T311M HD TVI hồng ngoại 3.0 MP

- Camera Afiri HD TVI thân hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 3MP Sony Sensor, độ phân giải 1920×1536@1..

Camera AFIRI HDA-T311P HD TVI hồng ngoại 3.0 MP
AFIRI HDA-T311P

Camera AFIRI HDA-T311P HD TVI hồng ngoại 3.0 MP

- Camera Afiri HD TVI thân hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 3MP Sony Sensor, độ phân giải 1920×1536@1..

Hiển thị từ 1 đến 40 trong tổng số 57 (2 trang)
Camera AFIRI | 028398 người xem | | Rating: 4.5
Tin tức mới
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ kỹ thuật