028.66 835 845 0918 028 398 (call, zalo)
www.PhânPhốiCameraQuanSát.com.vn

Camera Pravis

So sánh sản phẩm (%s)


Camera Pravis CV54-CS9250 Analog hồng ngoại dạng thân

Camera Pravis CV54-CS9250 Analog hồng ngoại dạng thân

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis CV65-CP1650 Analog hồng ngoại 1.3MP

Camera Pravis CV65-CP1650 Analog hồng ngoại 1.3MP

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis CV75-CP1650 Analog hồng ngoại 1.3MP

Camera Pravis CV75-CP1650 Analog hồng ngoại 1.3MP

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis CVB2-CS9250 Analog hồng ngoại

Camera Pravis CVB2-CS9250 Analog hồng ngoại

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PAC-B2130E AHD dạng thân ống 1.0M

Camera Pravis PAC-B2130E AHD dạng thân ống 1.0M

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PAC-B3130E AHD dạng thân ống 1.3M

Camera Pravis PAC-B3130E AHD dạng thân ống 1.3M

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PAC-B3230E AHD dạng thân ống 2.0M

Camera Pravis PAC-B3230E AHD dạng thân ống 2.0M

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PAC-B3238V AHD dạng thân ống 2.0M

Camera Pravis PAC-B3238V AHD dạng thân ống 2.0M

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PAC-E3130E AHD dạng Dome 1.3MP

Camera Pravis PAC-E3130E AHD dạng Dome 1.3MP

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PAC-E3130EX AHD dạng Dome 1.3MP

Camera Pravis PAC-E3130EX AHD dạng Dome 1.3MP

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PAC-E3230EX AHD dạng Dome 2.0MP

Camera Pravis PAC-E3230EX AHD dạng Dome 2.0MP

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PAC-E3230STL AHD dạng Dome 2.0MP

Camera Pravis PAC-E3230STL AHD dạng Dome 2.0MP

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PAC-S4120E Speed Dome PTZ 1.0MP

Camera Pravis PAC-S4120E Speed Dome PTZ 1.0MP

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PAC-S722E Speed Dome PTZ 2.0MP

Camera Pravis PAC-S722E Speed Dome PTZ 2.0MP

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PAC-S737E Speed Dome PTZ 1.3MP

Camera Pravis PAC-S737E Speed Dome PTZ 1.3MP

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PNC-405EM2 IP dạng dome 2.0MP

Camera Pravis PNC-405EM2 IP dạng dome 2.0MP

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PNC-503EM2 IP dạng thân ống 2.0MP

Camera Pravis PNC-503EM2 IP dạng thân ống 2.0MP

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PNC-505SM4 IP dạng thân ống 4.0MP

Camera Pravis PNC-505SM4 IP dạng thân ống 4.0MP

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PNC-505VM4 IP dạng thân ống 4.0MP

Camera Pravis PNC-505VM4 IP dạng thân ống 4.0MP

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PNC-I200 IP quay quét 1.0MP

Camera Pravis PNC-I200 IP quay quét 1.0MP

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PNC-I300 IP quay quét 2.0MP

Camera Pravis PNC-I300 IP quay quét 2.0MP

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PNC-L305VM2 IP dạng dome 2.0MP

Camera Pravis PNC-L305VM2 IP dạng dome 2.0MP

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PNC-P100 IP quay quét dạng Flat Dome

Camera Pravis PNC-P100 IP quay quét dạng Flat Dome

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PNC-P150 IP quay quét dạng Flat Dome

Camera Pravis PNC-P150 IP quay quét dạng Flat Dome

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PNC-PI100 IP quay quét dạng Dome

Camera Pravis PNC-PI100 IP quay quét dạng Dome

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PNC-PI150 IP quay quét dạng Dome

Camera Pravis PNC-PI150 IP quay quét dạng Dome

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PNC-SD100 IP high speed Dome

Camera Pravis PNC-SD100 IP high speed Dome

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PNC-SD300 IP high Speed dome

Camera Pravis PNC-SD300 IP high Speed dome

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PTC-B2230STL HD-TVI dạng thân 2.3MP

Camera Pravis PTC-B2230STL HD-TVI dạng thân 2.3MP

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PTC-B3230VTL HD-TVI dạng Thân 2.3MP

Camera Pravis PTC-B3230VTL HD-TVI dạng Thân 2.3MP

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PTC-E3230STL HD-TVI dạng Eyeball 2.3MP

Camera Pravis PTC-E3230STL HD-TVI dạng Eyeball 2.3MP

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PTC-R3230VTL HD-TVI dạng Dome 2.3MP

Camera Pravis PTC-R3230VTL HD-TVI dạng Dome 2.3MP

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PNC-405VU2 IP dạng dome 2.0MP

Camera Pravis PNC-405VU2 IP dạng dome 2.0MP

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PNC-503SVU2 IP dạng thân ống 2.0M

Camera Pravis PNC-503SVU2 IP dạng thân ống 2.0M

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PNC-B550STL IP dạng thân ống 2.0M

Camera Pravis PNC-B550STL IP dạng thân ống 2.0M

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PNC-D220STL IP dạng dome 2.0MP

Camera Pravis PNC-D220STL IP dạng dome 2.0MP

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PTC-B2330STL HD-TVI 2.0MP

Camera Pravis PTC-B2330STL HD-TVI 2.0MP

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PTC-D1220STL HD-TVI 2.0MP

Camera Pravis PTC-D1220STL HD-TVI 2.0MP

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PTC-D4230STLL HD-TVI 2.0MP

Camera Pravis PTC-D4230STLL HD-TVI 2.0MP

Thái Phong cung cấp và phân phối camera pravis ( Hàn Quốc) với mức giá ưu đãi, PRAVIS là thương hiệu sản xuất thiết bị kỹ thuật tiên tiến uy tín hàng đầu tại ..

Camera Pravis PTC-E3230VTL HD-TVI 2.3 MP

Camera Pravis PTC-E3230VTL HD-TVI 2.3 MP

Camera Pravis Full HD-TVI dạng Eyeball (In-Door) Plastic case 2.3MP - Điều kiện làm việc: Trong nhà - Cảm biến hình ảnh Sensor: 2.3MP 1/3" SONY C-MOS - Độ ..

Hiển thị 1 đến 40 trong tổng số 41 (2 Trang)
Camera Pravis | 028398 người xem | | Rating: 4.5