Gọi mua hàng: 0888 309090 chat zalo 0888 506060 chat zalo

Kỹ thuật | Lắp đặt 0987 982 782 chat zalo | 0918 329968 chat zalo

Camera GSK

Camera GSK GSK-SP6210F-FHD hồng ngoại 1.0MP
GSK GSK-SP6210F-FHD

Camera GSK GSK-SP6210F-FHD hồng ngoại 1.0MP

CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 1.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoạ..

Camera GSK GSK-SP6220F-FHD hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP6220F-FHD

Camera GSK GSK-SP6220F-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoạ..

Camera GSK GSK-SP6320F-FHD hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP6320F-FHD

Camera GSK GSK-SP6320F-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoạ..

Camera GSK GSK-SP6320FL-FHD hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP6320FL-FHD

Camera GSK GSK-SP6320FL-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP (White LED báo động) - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR..

Camera GSK GSK-SP6340F-FHD hồng ngoại 4.0MP
GSK GSK-SP6340F-FHD

Camera GSK GSK-SP6340F-FHD hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/3'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 4.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại:..

Camera GSK GSK-SP6420D-IPC hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP6420D-IPC

Camera GSK GSK-SP6420D-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK NETWORK DOME HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH 2.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 24 Leds ~ 30 mét, ..

Camera GSK GSK-SP6420F-FHD hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP6420F-FHD

Camera GSK GSK-SP6420F-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoạ..

Camera GSK GSK-SP6420F-IPC hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP6420F-IPC

Camera GSK GSK-SP6420F-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK NETWORK DOME HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 2.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 24 Leds ~ 30 mét, ..

Camera GSK GSK-SP6430FW-IPC hồng ngoại 3.0MP
GSK GSK-SP6430FW-IPC

Camera GSK GSK-SP6430FW-IPC hồng ngoại 3.0MP

CAMERA GSK NETWORK WIFI HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/3'' 3.0 Megapixel - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 24 Leds ~ 30 mét, Smart ..

Camera GSK GSK-SP6440F-IPC hồng ngoại 4.0MP
GSK GSK-SP6440F-IPC

Camera GSK GSK-SP6440F-IPC hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK NETWORK DOME HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 4.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 24 Leds ~ 30 mét, ..

Camera GSK GSK-SP6520VF-FHD hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP6520VF-FHD

Camera GSK GSK-SP6520VF-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoạ..

Camera GSK GSK-SP6880F-FHD hồng ngoại 8.0MP
GSK GSK-SP6880F-FHD

Camera GSK GSK-SP6880F-FHD hồng ngoại 8.0MP

CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 8MP - 4K - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngo..

Camera GSK GSK-SP6880Z-FHD hồng ngoại 8.0MP
GSK GSK-SP6880Z-FHD

Camera GSK GSK-SP6880Z-FHD hồng ngoại 8.0MP

CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 8MP - 4K - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngo..

Camera GSK GSK-SP6920PTZ-12X-FHD hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP6920PTZ-12X-FHD

Camera GSK GSK-SP6920PTZ-12X-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK MINI SPEED DOME PTZ - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại: Không - Hồng ngoại: Không - Độ nhạy sá..

Camera GSK GSK-SP6920PTZ-12X-IPC hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP6920PTZ-12X-IPC

Camera GSK GSK-SP6920PTZ-12X-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK NETWORK MINI SPEED DOME PTZ - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 2.0 Megapixel - Đèn Led hồng ngoại: Không - Hồng ngoại: Không - Độ nhạy sáng: Không - ..

Camera GSK GSK-SP6940PTZ-12X-IPC hồng ngoại 4.0MP
GSK GSK-SP6940PTZ-12X-IPC

Camera GSK GSK-SP6940PTZ-12X-IPC hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK NETWORK MINI SPEED DOME PTZ - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 4.0MP - Đèn Led hồng ngoại: Không - Hồng ngoại: Không - Độ nhạy sáng: Không - Ống kính..

Camera GSK GSK-SP7213FW-IPC hồng ngoại 3.0MP
GSK GSK-SP7213FW-IPC

Camera GSK GSK-SP7213FW-IPC hồng ngoại 3.0MP

CAMERA GSK NETWORK WIFI HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/3'' 1.3/3.0 Megapixel - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 1 Led ~ 10 mét, Smar..

Camera GSK GSK-SP7220F-HD hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP7220F-HD

Camera GSK GSK-SP7220F-HD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoạ..

Camera GSK GSK-SP7230FW-IPC hồng ngoại 3.0MP
GSK GSK-SP7230FW-IPC

Camera GSK GSK-SP7230FW-IPC hồng ngoại 3.0MP

CAMERA GSK NETWORK WIFI HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/3'' 1.3/3.0 Megapixel - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 1 Led ~ 10 mét, Smar..

Camera GSK GSK-SP7310F-FHD hồng ngoại 3.0MP
GSK GSK-SP7310F-FHD

Camera GSK GSK-SP7310F-FHD hồng ngoại 3.0MP

CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 1.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoạ..

Camera GSK GSK-SP7313FW-IPC hồng ngoại 1.3MP
GSK GSK-SP7313FW-IPC

Camera GSK GSK-SP7313FW-IPC hồng ngoại 1.3MP

CAMERA GSK NETWORK WIFI HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/3'' 1.3MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 24 Leds ~ 30 mét, Smart IR - Độ n..

Camera GSK GSK-SP7320D-IPC hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP7320D-IPC

Camera GSK GSK-SP7320D-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 2.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 18 SMD Leds ~ 30 m..

Camera GSK GSK-SP7320F-FHD hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP7320F-FHD

Camera GSK GSK-SP7320F-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoạ..

Camera GSK GSK-SP7320F-IPC hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP7320F-IPC

Camera GSK GSK-SP7320F-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 2.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 18 SMD Leds ~ 30 m..

Camera GSK GSK-SP7330FW-IPC hồng ngoại 3.0MP
GSK GSK-SP7330FW-IPC

Camera GSK GSK-SP7330FW-IPC hồng ngoại 3.0MP

CAMERA GSK NETWORK WIFI HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/3'' 3.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 24 Leds ~ 30 mét, Smart IR - Độ n..

Camera GSK GSK-SP7340F-FHD hồng ngoại 4.0MP
GSK GSK-SP7340F-FHD

Camera GSK GSK-SP7340F-FHD hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/3'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 4.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại:..

Camera GSK GSK-SP7340F-IPC hồng ngoại 4.0MP
GSK GSK-SP7340F-IPC

Camera GSK GSK-SP7340F-IPC hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 4.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 18 SMD Leds ~ 30 m..

Camera GSK GSK-SP7350F-IPC hồng ngoại 5.0MP
GSK GSK-SP7350F-IPC

Camera GSK GSK-SP7350F-IPC hồng ngoại 5.0MP

CAMERA NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI GSK-SP7350F-IPC– Cảm biến hình ảnh: 1/2.9” INCH 5.0MP – H.265+– Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED– Hồng ngoại: 18 SMD Le..

Camera GSK GSK-SP7410F-FHD hồng ngoại 1.0MP
GSK GSK-SP7410F-FHD

Camera GSK GSK-SP7410F-FHD hồng ngoại 1.0MP

CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 1.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoạ..

Camera GSK GSK-SP7420C-IPC hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP7420C-IPC

Camera GSK GSK-SP7420C-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 2 Array Leds ~ 80 mét, Sma..

Camera GSK GSK-SP7420F-FHD hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP7420F-FHD

Camera GSK GSK-SP7420F-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoạ..

Camera GSK GSK-SP7420F-IPC hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP7420F-IPC

Camera GSK GSK-SP7420F-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 2.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 2 Array Leds ~ 80 ..

Camera GSK GSK-SP7440F-FHD hồng ngoại 4.0MP
GSK GSK-SP7440F-FHD

Camera GSK GSK-SP7440F-FHD hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 4.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoạ..

Camera GSK GSK-SP7440F-IPC hồng ngoại 4.0MP
GSK GSK-SP7440F-IPC

Camera GSK GSK-SP7440F-IPC hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 4.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 2 Array Leds ~ 80 ..

Camera GSK GSK-SP7520VF-FHD hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP7520VF-FHD

Camera GSK GSK-SP7520VF-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoạ..

Camera GSK GSK-SP7520Z-IPC hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP7520Z-IPC

Camera GSK GSK-SP7520Z-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 2.0 Megapixel - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 4 Array Leds ~ 60..

Camera GSK GSK-SP7520ZC-IPC hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP7520ZC-IPC

Camera GSK GSK-SP7520ZC-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 2.0 Megapixel - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 4 Array Leds ~ 60..

Camera GSK GSK-SP7540Z-IPC hồng ngoại 4.0MP
GSK GSK-SP7540Z-IPC

Camera GSK GSK-SP7540Z-IPC hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 4.0 Megapixel - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 4 Array Leds ~ 60..

Camera GSK GSK-SP7840F-IPC hồng ngoại 4.0MP
GSK GSK-SP7840F-IPC

Camera GSK GSK-SP7840F-IPC hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 4.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 2 Array Leds ~ 40 ..

Camera GSK GSK-SP7980F-FHD hồng ngoại 8.0MP
GSK GSK-SP7980F-FHD

Camera GSK GSK-SP7980F-FHD hồng ngoại 8.0MP

CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 8MP - 4K - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngo..


Hiển thị 1 đến 40 trong tổng số 74 (2 Trang)

Camera GSk


Quý khách đang xem sản phẩm trong danh mục Camera GSK bảo hành chính hãng.

Được sự ủy quyền làm đại lý cung cấp, lắp đặt và là công ty phân phối Camera GSK, cho nên công ty cam kết sẽ là nơi bán Camera GSK giá rẻ, cùng với chiều chính sách và chế độ hậu mãi tốt nhất.

Công ty có cửa hàng bán Camera GSK giá rẻ và hỗ trợ giao tận nơi tại Tp HCM, nhanh chóng.

Quý khách cần mua Camera GSK hoặc cần tư vấn xem Camera GSK nào chất lượng tốt vui lòng liên hệ phòng Kinh Doanh

Nếu cần lắp đặt Camera GSK chúng tôi có đội ngũ lắp đặt với chi phí thỏa thuận ( Xem Chính sách lắp đặt ).

Quý khách cần tìm hướng dẫn cài đặt sử dụng Camera GSK vui lòng download tại: Hướng dẫn sử dụng

Ngoài sản phẩm Camera GSK

Hiện tại công ty chưa ship COD nhưng vẫn hỗ trợ thanh toán chuyển khoảngiao hàng tại bến xe đi các tỉnh. : Đồng Tháp - Đồng Nai - Điện Biên - Đắk Nông - Đắk Lắk - Cao Bằng - Cà Mau - Bình Thuận - Bình Phước - Bình Dương - Bình Định - Bến Tre - Bắc Ninh - Bạc Liêu - Bắc Kạn - Bắc Giang - Bà Rịa - Vũng Tàu - An Giang - Hà Nội - Hải Phòng - Đà Nẵng - Cần Thơ - Phú Yên - Yên Bái - Vĩnh Phúc - Vĩnh Long - Tuyên Quang - Trà Vinh - Tiền Giang - Thừa Thiên Huế - Thanh Hóa - Thái Nguyên - Thái Bình - Tây Ninh - Sơn La - Sóc Trăng - Quảng Trị - Quảng Ninh - Quảng Ngãi - Quảng Nam - Quảng Bình - Phú Thọ - Ninh Thuận - Ninh Bình - Nghệ An - Nam Định - Long An - Lào Cai - Lạng Sơn - Lâm Đồng- Lai Châu - Kon Tum - Kiên Giang - Khánh Hòa - Hưng Yên - Hòa Bình - Hậu Giang - Hải Dương - Hà Tĩnh - Hà Nam - Hà Giang - Gia Lai.


Liên hệ mua Camera GSK

CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÁI PHONG
37A Tân Trang, P 9, Q. Tân Bình, Tp Hồ chí minh | xem bản đồ
Thứ 2 - 7: 8h30 - 17h30
Camera GSK | 028398 người xem | | Rating: 4.5