Camera VANTECH


Camera Vantech VP-1008A hồng ngoại 2.0MP
VANTECH VP-1008A

Camera Vantech VP-1008A hồng ngoại 2.0MP

2.0 Megapixel AHD IR ARRAY DOME CAMERA AHD 2.0 Megapixel Resolution True Day/Night (ICR) AWB, AGC,..

1,050,000 1,500,000

Camera Vantech VP-133TVI hồng ngoại 2.0MP
VANTECH VP-133TVI

Camera Vantech VP-133TVI hồng ngoại 2.0MP

- 2.0 Megapixel Image Sensor - Adopt HD TVI Technology - High speed transmission with distance u..

1,190,000 1,700,000

Camera Vantech VP-163TVI hồng ngoại 2.0MP
VANTECH VP-163TVI

Camera Vantech VP-163TVI hồng ngoại 2.0MP

- 2.0 Megapixel Image Sensor - Adopt HD TVI Technology - High speed transmission with distance u..

1,330,000 1,900,000

Camera Vantech VP-184AHDH hồng ngoại 2.0MP
VANTECH VP-184AHDH

Camera Vantech VP-184AHDH hồng ngoại 2.0MP

- 2.0 Megapixel - High speed transmission with distance up to 300-500m - HD resolution with ultr..

1,386,000 1,980,000

Camera Vantech VP-234AHDH hồng ngoại 2.0MP
VANTECH VP-234AHDH

Camera Vantech VP-234AHDH hồng ngoại 2.0MP

- 2.0 Megapixel - High speed transmission with distance up to 300-500m - HD resolution with ultr..

2,086,000 2,980,000

Camera Vantech VP-282TVI hồng ngoại 2.0MP
VANTECH VP-282TVI

Camera Vantech VP-282TVI hồng ngoại 2.0MP

- 2.0 Megapixel Image Sensor - Adopt HD TVI Technology - High speed transmission with distance u..

1,190,000 1,700,000

Camera Vantech VP-292TVI hồng ngoại 2.0MP
VANTECH VP-292TVI

Camera Vantech VP-292TVI hồng ngoại 2.0MP

- 2.0 Megapixel Image Sensor - Adopt HD TVI Technology - High speed transmission with distance u..

1,120,000 1,600,000

Camera Vantech VP-1005AHDM hồng ngoại 1.3MP
VANTECH VP-1005AHDM

Camera Vantech VP-1005AHDM hồng ngoại 1.3MP

- 1.3 Megapixel Image Sensor - High speed transmission with distance up to 300-500m - HD resolut..

840,000 1,200,000

Camera Vantech VP-111TVI hồng ngoại 1.3MP
VANTECH VP-111TVI

Camera Vantech VP-111TVI hồng ngoại 1.3MP

HD-TVI 1.3 Megapixel Resolution True Day/Night (ICR) þ AWB, BLC þ 3D-DNR þ 24 pcs Smart IR LED Max..

770,000 1,100,000

Camera Vantech VP-112AHDM hồng ngoại 1.0MP
VANTECH VP-112AHDM

Camera Vantech VP-112AHDM hồng ngoại 1.0MP

- - 1.3 Megapixel - High speed transmission with distance up to 300-500m - HD resolution with u..

770,000 1,100,000

Camera Vantech VP-1133TVI hồng ngoại 2.0MP
VANTECH VP-1133TVI

Camera Vantech VP-1133TVI hồng ngoại 2.0MP

- 2.0 Megapixel - High speed transmission with distance up to 300-500m - HD resolution with ultr..

1,120,000 1,600,000

Camera Vantech VP-113AHDM hồng ngoại 1.3MP
VANTECH VP-113AHDM

Camera Vantech VP-113AHDM hồng ngoại 1.3MP

- 1.3 Megapixel - High speed transmission with distance up to 300-500m - HD resolution with ultr..

1,050,000 1,500,000

Camera Vantech VP-113TVI hồng ngoại 2.0MP
VANTECH VP-113TVI

Camera Vantech VP-113TVI hồng ngoại 2.0MP

HD-TVI 2.0 Megapixel Resolution True Day/Night (ICR) þ AWB, BLC, HSBLC þ 2D&3D-DNR þ D-WDR þ 2..

980,000 1,400,000

Camera Vantech VP-114AHDH hồng ngoại 2.0MP
VANTECH VP-114AHDH

Camera Vantech VP-114AHDH hồng ngoại 2.0MP

- 2.0 Megapixel - High speed transmission with distance up to 300-500m - HD resolution with ultr..

980,000 1,400,000

Camera Vantech VP-121TVI hồng ngoại 1.0MP
VANTECH VP-121TVI

Camera Vantech VP-121TVI hồng ngoại 1.0MP

- 1.3 Megapixel Image Sensor - Adopt HD TVI Technology - High speed transmission with distance u..

840,000 1,200,000

Camera Vantech VP-122AHDM hồng ngoại 1.0MP
VANTECH VP-122AHDM

Camera Vantech VP-122AHDM hồng ngoại 1.0MP

- 1.3 Megapixel - High speed transmission with distance up to 300-500m - HD resolution with ultr..

910,000 1,300,000

Camera Vantech VP-123AHDM hồng ngoại 1.3MP
VANTECH VP-123AHDM

Camera Vantech VP-123AHDM hồng ngoại 1.3MP

- 1.3 Megapixel - High speed transmission with distance up to 300-500m - HD resolution with ultr..

1,190,000 1,700,000

Camera Vantech VP-123TVI hồng ngoại 2.0MP
VANTECH VP-123TVI

Camera Vantech VP-123TVI hồng ngoại 2.0MP

- 2.0 Megapixel Image Sensor - Adopt HD TVI Technology - High speed transmission with distance u..

1,120,000 1,600,000

Camera Vantech VP-124AHDH hồng ngoại 2.0MP
VANTECH VP-124AHDH

Camera Vantech VP-124AHDH hồng ngoại 2.0MP

- 2.0 Megapixel - High speed transmission with distance up to 300-500m - HD resolution with ultr..

1,260,000 1,800,000

Camera Vantech VP-125TVI hồng ngoại 4.0MP
VANTECH VP-125TVI

Camera Vantech VP-125TVI hồng ngoại 4.0MP

4.0 Megapixel HD-TVI IR ARRAY BULLET CAMERA HD-TVI 4.0 Megapixel Resolution True Day/Night (ICR) A..

1,960,000 2,800,000

Camera Vantech VP-131TVI hồng ngoại 1.0MP
VANTECH VP-131TVI

Camera Vantech VP-131TVI hồng ngoại 1.0MP

- 1.3 Megapixel Image Sensor - Adopt HD TVI Technology - High speed transmission with distance u..

910,000 1,300,000

Camera Vantech VP-132AHDM hồng ngoại 1.3MP
VANTECH VP-132AHDM

Camera Vantech VP-132AHDM hồng ngoại 1.3MP

- 1.3 Megapixel - High speed transmission with distance up to 300-500m - HD resolution with ultr..

980,000 1,400,000

Camera Vantech VP-133AHDM hồng ngoại 1.3MP
VANTECH VP-133AHDM

Camera Vantech VP-133AHDM hồng ngoại 1.3MP

- 1.3 Megapixel - High speed transmission with distance up to 300-500m - HD resolution with ultr..

1,260,000 1,800,000

Camera Vantech VP-134AHDH hồng ngoại 2.0MP
VANTECH VP-134AHDH

Camera Vantech VP-134AHDH hồng ngoại 2.0MP

- 2.0 Megapixel - High speed transmission with distance up to 300-500m - HD resolution with ultr..

1,330,000 1,900,000

Camera Vantech VP-135TVI hồng ngoại 4.0MP
VANTECH VP-135TVI

Camera Vantech VP-135TVI hồng ngoại 4.0MP

4.0 Megapixel HD-TVI IR ARRAY BULLET CAMERA HD-TVI 4.0 Megapixel Resolution True Day/Night (ICR) A..

1,960,000 2,800,000

Camera Vantech VP-141TVI hồng ngoại 2.0MP
VANTECH VP-141TVI

Camera Vantech VP-141TVI hồng ngoại 2.0MP

- 1.3 Megapixel Image Sensor - Adopt HD TVI Technology - High speed transmission with distance u..

1,120,000 1,600,000

Camera Vantech VP-142AHDM hồng ngoại 1.3MP
VANTECH VP-142AHDM

Camera Vantech VP-142AHDM hồng ngoại 1.3MP

- 1.3 Megapixel - High speed transmission with distance up to 300-500m - HD resolution with ultr..

1,120,000 1,600,000

Camera Vantech VP-143AHDM hồng ngoại 1.3MP
VANTECH VP-143AHDM

Camera Vantech VP-143AHDM hồng ngoại 1.3MP

- 1.3 Megapixel - High speed transmission with distance up to 300-500m - HD resolution with ultr..

1,400,000 2,000,000

Camera Vantech VP-143TVI hồng ngoại 2.0MP
VANTECH VP-143TVI

Camera Vantech VP-143TVI hồng ngoại 2.0MP

- 2.0 Megapixel Image Sensor - Adopt HD TVI Technology - High speed transmission with distance u..

1,400,000 2,000,000

Camera Vantech VP-144AHDH hồng ngoại 2.0MP
VANTECH VP-144AHDH

Camera Vantech VP-144AHDH hồng ngoại 2.0MP

- 2.0 Megapixel - High speed transmission with distance up to 300-500m - HD resolution with ultr..

1,540,000 2,200,000

Camera Vantech VP-145TVI hồng ngoại 4.0MP
VANTECH VP-145TVI

Camera Vantech VP-145TVI hồng ngoại 4.0MP

4.0 Megapixel HD-TVI IR ARRAY BULLET CAMERA HD-TVI 4.0 Megapixel Resolution True Day/Night (ICR) A..

2,380,000 3,400,000

Camera Vantech VP-150TVI hồng ngoại 1.0MP
VANTECH VP-150TVI

Camera Vantech VP-150TVI hồng ngoại 1.0MP

- 1.0 Megapixel Image Sensor - Adopt HD TVI Technology - High speed transmission with distance u..

616,000 880,000

Camera Vantech VP-151TVI hồng ngoại 1.0MP
VANTECH VP-151TVI

Camera Vantech VP-151TVI hồng ngoại 1.0MP

- HD-TVI 1.3 Megapixel Resolution True Day/Night (ICR) þ AWB, AGC, BLC, HSBLC þ 3D-DNR þ 24 pcs Sm..

840,000 1,200,000

Camera Vantech VP-152AHDM hồng ngoại 1.3MP
VANTECH VP-152AHDM

Camera Vantech VP-152AHDM hồng ngoại 1.3MP

- 1.3 Megapixel - High speed transmission with distance up to 300-500m - HD resolution with ultr..

840,000 1,200,000

Camera Vantech VP-153TVI hồng ngoại 2.0MP
VANTECH VP-153TVI

Camera Vantech VP-153TVI hồng ngoại 2.0MP

- HD-TVI 2.0 Megapixel Resolution True Day/Night (ICR) þ AWB, AGC, BLC, HSBLC þ 2D&3D-DNR þ D-..

1,050,000 1,500,000

Camera Vantech VP-154AHDH hồng ngoại 2.0MP
VANTECH VP-154AHDH

Camera Vantech VP-154AHDH hồng ngoại 2.0MP

- 2.0 Megapixel - High speed transmission with distance up to 300-500m - HD resolution with ultr..

980,000 1,400,000

Camera Vantech VP-155AHDM hồng ngoại 1.3MP
VANTECH VP-155AHDM

Camera Vantech VP-155AHDM hồng ngoại 1.3MP

- 1.3 Megapixel Image Sensor - High speed transmission with distance up to 300-500m - HD resolut..

980,000 1,400,000

Camera Vantech VP-155TVI hồng ngoại 1.0MP
VANTECH VP-155TVI

Camera Vantech VP-155TVI hồng ngoại 1.0MP

- HD-TVI 1.0 Megapixel Resolution True Day/Night (ICR) þ AWB, AGC, BLC þ 3D-DNR þ 24 pcs Smart IR ..

840,000 1,200,000

Camera Vantech VP-156AHDH hồng ngoại 2.0MP
VANTECH VP-156AHDH

Camera Vantech VP-156AHDH hồng ngoại 2.0MP

- 2.0 Megapixel Image Sensor - High speed transmission with distance up to 300-500m - HD resolut..

1,120,000 1,600,000

Camera Vantech VP-156TVI hồng ngoại 2.0MP
VANTECH VP-156TVI

Camera Vantech VP-156TVI hồng ngoại 2.0MP

- HD-TVI 2.0 Megapixel Resolution True Day/Night (ICR) þ AWB, AGC, BLC, HSBLC þ 2D&3D-DNR þ D-..

1,260,000 1,800,000

Hiển thị từ 1 đến 40 trong tổng số 620 (16 trang)
Camera VANTECH | 028398 người xem | | Rating: 4.5
Tin tức mới
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ kỹ thuật