028.66 835 845 0918 028 398 (call, zalo)
www.PhânPhốiCameraQuanSát.com.vn

Camera Samsung

Camera Samsung

So sánh sản phẩm (%s)


Camera SAMSUNG HCD-7020RP/AC AHD Dome hồng ngoại, 4.0M
WISENET - SAMSUNG HCD-7020RP/AC

Camera SAMSUNG HCD-7020RP/AC AHD Dome hồng ngoại, 4.0M

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 4M - Cảm biến hình ảnh :1/3“, 4M CMOS - Độ nhạy sáng : 0.15Lux@F2.1 (color): 0 Lux @F2.1(B/W : I/R LED on) - Độ ph..

3.867.000

Camera SAMSUNG HCD-7070RP/AC AHD Dome hồng ngoại 4.0M
WISENET - SAMSUNG HCD-7070RP/AC

Camera SAMSUNG HCD-7070RP/AC AHD Dome hồng ngoại 4.0M

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 4M - Cảm biến hình ảnh :1/3“, 4M CMOS - Độ nhạy sáng : TBD@F2.1 (color): 0 Lux @F2.1(B/W : I/R LED on) - Độ phân g..

5.757.500

Camera SAMSUNG HCD-E6070RP/AC AHD Dome hồng ngoại 2.0M
WISENET - SAMSUNG HCD-E6070RP/AC

Camera SAMSUNG HCD-E6070RP/AC AHD Dome hồng ngoại 2.0M

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M - Cảm biến hình ảnh :1/2.7“, 2M CMOS - Độ nhạy sáng : 0.11Lux@F2.1 (color): 0 Lux @F2.1(B/W : I/R LED on) - Độ ..

2.876.000

Camera SAMSUNG HCO-7020RP/AC AHD Thân hồng ngoại 2.0M
WISENET - SAMSUNG HCO-7020RP/AC

Camera SAMSUNG HCO-7020RP/AC AHD Thân hồng ngoại 2.0M

Camera AHD Thân hồng ngoại, độ phân giải 2M - Cảm biến hình ảnh :1/3“, 4M CMOS - Độ nhạy sáng : 0.15Lux@F2.1 (color): 0 Lux @F2.1(B/W : I/R LED on) - Độ ph..

4.268.000

Camera SAMSUNG HCO-7070RP/AC AHD Thân hồng ngoại 4.0M
WISENET - SAMSUNG HCO-7070RP/AC

Camera SAMSUNG HCO-7070RP/AC AHD Thân hồng ngoại 4.0M

Camera AHD Thân hồng ngoại, độ phân giải 4M - Cảm biến hình ảnh :1/3“, 4M CMOS - Độ nhạy sáng : 0.1Lux@F2.1 (color): 0 Lux @F2.1(B/W : I/R LED on) - Độ phâ..

6.387.000

Camera SAMSUNG SCD-6023RAP/AC AHD Dome hồng ngoại 2.0M
WISENET - SAMSUNG SCD-6023RAP/AC

Camera SAMSUNG SCD-6023RAP/AC AHD Dome hồng ngoại 2.0M

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M - Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS - Độ nhạy sáng : 0.25Lux@F2.1 (color): 0 Lux @F2.1(B/W : I/R LED on) - Độ ..

2.844.500

Camera SAMSUNG SCD-6083RAP/AC AHD Dome hồng ngoại 2.0M
WISENET - SAMSUNG SCD-6083RAP/AC

Camera SAMSUNG SCD-6083RAP/AC AHD Dome hồng ngoại 2.0M

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M - Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS - Độ nhạy sáng : 0.11Lux@F2.1 (color): 0 Lux @F2.1(B/W : I/R LED on) - Độ ..

4.653.000

Camera SAMSUNG SCO-6023RAP/AC AHD Thân hồng ngoại 2.0M
WISENET - SAMSUNG SCO-6023RAP/AC

Camera SAMSUNG SCO-6023RAP/AC AHD Thân hồng ngoại 2.0M

Camera AHD Thân hồng ngoại, độ phân giải 2M - Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS - Độ nhạy sáng : 0.25Lux@F2.1 (color): 0 Lux @F2.1(B/W : I/R LED on) - Độ ..

4.135.000

Camera SAMSUNG SCO-6083RAP/AC AHD Thân hồng ngoại 2.0M
WISENET - SAMSUNG SCO-6083RAP/AC

Camera SAMSUNG SCO-6083RAP/AC AHD Thân hồng ngoại 2.0M

Camera AHD Thân hồng ngoại, độ phân giải 2M - Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS - Độ nhạy sáng : 0.11Lux@F2.1 (color): 0 Lux @F2.1(B/W : I/R LED on) - Độ ..

5.971.000

Camera SAMSUNG SCV-6023RAP/AC AHD Dome hồng ngoại 2.0M
WISENET - SAMSUNG SCV-6023RAP/AC

Camera SAMSUNG SCV-6023RAP/AC AHD Dome hồng ngoại 2.0M

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M - Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS - Độ nhạy sáng : 0.25Lux@F2.1 (color): 0 Lux @F2.1(B/W : I/R LED on) - Độ ..

6.896.000

Camera SAMSUNG SCV-6083RAP/AC AHD Dome hồng ngoại 2.0M
WISENET - SAMSUNG SCV-6083RAP/AC

Camera SAMSUNG SCV-6083RAP/AC AHD Dome hồng ngoại 2.0M

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M - Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS - Độ nhạy sáng : 0.11Lux@F2.1 (color): 0 Lux @F2.1(B/W : I/R LED on) - Độ ..

7.534.000

Camera WISENET HCD-E6020RP/AC AHD Dome hồng ngoại 2.0M
WISENET - SAMSUNG HCD-E6020RP/AC

Camera WISENET HCD-E6020RP/AC AHD Dome hồng ngoại 2.0M

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M - Cảm biến hình ảnh :1/2.7“, 2M CMOS, - Độ nhạy sáng : 0.3Lux@F2.1 (color): 0 Lux @F2.1(B/W : I/R LED on) - Độ ..

1.255.000

Camera WISENET HCO-E6020RP/AC AHD Thân hồng ngoại 2.0M
WISENET - SAMSUNG HCO-E6020RP/AC

Camera WISENET HCO-E6020RP/AC AHD Thân hồng ngoại 2.0M

Camera AHD Thân hồng ngoại, độ phân giải 2M - Cảm biến hình ảnh :1/2.7“, 2M CMOS - Độ nhạy sáng : 0.3Lux@F2.1 (color): 0 Lux @F2.1(B/W : I/R LED on) - Độ p..

1.463.000

Camera WISENET HCO-E6070RP/AC AHD Thân hồng ngoại 2.0M
WISENET - SAMSUNG HCO-E6070RP/AC

Camera WISENET HCO-E6070RP/AC AHD Thân hồng ngoại 2.0M

Camera AHD Thân hồng ngoại, độ phân giải 2M - Cảm biến hình ảnh :1/2.7“, 2M CMOS - Độ nhạy sáng : 0.3Lux@F2.1 (color): 0 Lux @F2.1(B/W : I/R LED on) - Độ p..

2.780.000

Đầu ghi hình WISENET 16 kênh AHD HRD-E1630LP
WISENET - SAMSUNG HRD-E1630LP/AC

Đầu ghi hình WISENET 16 kênh AHD HRD-E1630LP

Đầu ghi hình 16 kênh AHD HRD-E1630LP ' - Độ phân giải ghi hình 1920 x 1080 - Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA x 6TB - Cổng Audio: 4 vào/1 ra - Tốc độ ghi hình lên tới..

9.111.000

Đầu ghi hình WISENET 16 kênh HRD-1642
WISENET - SAMSUNG HRD-1642

Đầu ghi hình WISENET 16 kênh HRD-1642

Đầu ghi hình 16 kênh HRD-1642 - Độ phân giải ghi hình AHD (4MP) , TVL, CVL (2MP), ANALOG - Hỗ trợ 8 ổ cứng SATA x 6TB - Cổng Audio: 16 vào/1 ra - Tốc độ g..

31.072.000

Đầu ghi hình WISENET 16 kênh SRD-1694
WISENET - SAMSUNG SRD-1694

Đầu ghi hình WISENET 16 kênh SRD-1694

Đầu ghi hình 16 kênh SRD-1694 - Độ phân giải ghi hình 1920 x 1080 - Hỗ trợ 8 ổ cứng SATA x 6TB - Cổng Audio: 16 vào/1 ra - Tốc độ ghi hình lên tới 400fps@..

28.306.000

Đầu ghi hình WISENET 4 kênh AHD HRD-E430LP
WISENET - SAMSUNG HRD-E430LP/AC

Đầu ghi hình WISENET 4 kênh AHD HRD-E430LP

Đầu ghi hình 4 kênh AHD HRD-E430LP ' - Độ phân giải ghi hình 1920 x 1080 - Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA x 6TB - Cổng Audio: 4 vào/1 ra - Tốc độ ghi hình lên tới 6..

3.604.000

Đầu ghi hình WISENET 4 kênh AHD SRD-494
WISENET - SAMSUNG SRD-494

Đầu ghi hình WISENET 4 kênh AHD SRD-494

Đầu ghi hình 4 kênh AHD SRD-494 - Độ phân giải ghi hình 1920 x 1080 - Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA x 6TB - Cổng Audio: 4vào/1 ra - Tốc độ ghi hình lên tới 100fps@..

11.188.000

Đầu ghi hình WISENET 4 kênh HRD-442
WISENET - SAMSUNG HRD-442

Đầu ghi hình WISENET 4 kênh HRD-442

Đầu ghi hình 4 kênh HRD-442 - Độ phân giải ghi hình AHD (4MP) , HDTVL, HDCVL (2MP), ANALOG - Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA x 6TB - Cổng Audio: 4 vào/1 ra - Tốc độ ..

9.824.000

Đầu ghi hình WISENET 8 kênh AHD HRD-E830LP'
WISENET - SAMSUNG HRD-E830LP/AC

Đầu ghi hình WISENET 8 kênh AHD HRD-E830LP'

Đầu ghi hình 8 kênh AHD HRD-E830LP ' - Độ phân giải ghi hình 1920 x 1080 - Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA x 6TB - Cổng Audio: 4 vào/1 ra - Tốc độ ghi hình lên tới 1..

7.309.500

Đầu ghi hình WISENET 8 kênh HRD-842
WISENET - SAMSUNG HRD-842

Đầu ghi hình WISENET 8 kênh HRD-842

Đầu ghi hình 8 kênh HRD-842 - Độ phân giải ghi hình AHD (4MP) , TVL, CVL (2MP), ANALOG - Hỗ trợ 4 ổ cứng SATA x 6TB - Cổng Audio: 8 vào/1 ra - Tốc độ ghi ..

21.727.000

Camera High Speed Dome DS-2AE7164-A
HIKVISION DS-2AE7164-A

Camera High Speed Dome DS-2AE7164-A

Camera High Speed Dome hồng ngoại ngoài trời DS-2AE7164-A 700TVL Độ phân giải: Color: 700TVL; B/W 750TVL. Cảm biến: 1/3" Sony CCD. Tầm xa hồng ngoại nhìn đ..

Camera High Speed Dome DS-2AE7168-A
HIKVISION DS-2AE7168-A

Camera High Speed Dome DS-2AE7168-A

Camera High Speed Dome hồng ngoại ngoài trời DS-2AE7168-A 700TVL Độ phân giải: Color: 700TVL; B/W 750TVL. Cảm biến: 1/4" Sony CCD. Tầm xa hồng ngoại nhìn đ..

Camera IP Hikvision DS-2DE4120I-D
HIKVISION DS-2DE4120I-D

Camera IP Hikvision DS-2DE4120I-D

Camera IP Speed Dome hồng ngoại, 1.3MP ( quay quét) 4 inch , chuẩn nén H.264 - Độ phân giải: 1.3 Megapixel ( 1280 x 960 ) , Cảm biến: 1/3" Progressive S..

Camera IP Hikvision DS-2DE4220-AE3
HIKVISION DS-2DE4220-AE3

Camera IP Hikvision DS-2DE4220-AE3

Camera IP Speed Dome 2MP ( quay quét, trong nhà ), chuẩn nén H.264 - Độ phân giải: 2.0 Megapixel ( 1920 x 1080p ) , Cảm biến: 1/2.8" Progressive Scan CM..

Camera IP Hikvision DS-2DE4220IW-D
HIKVISION DS-2DE4220IW-D

Camera IP Hikvision DS-2DE4220IW-D

Camera IP Speed Dome hồng ngoại, 2MP ( quay quét) 4 inch , chuẩn nén H.264 - Độ phân giải: 2 Megapixel ( 1920 x 1080p ) , Cảm biến: 1/2.8" Progressive S..

Camera IP Hikvision DS-2DE7120IW-AE
HIKVISION DS-2DE7120IW-AE

Camera IP Hikvision DS-2DE7120IW-AE

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 1.3 MP ( quay quét) 7inch, chuẩn nén H.264 - Độ phân giải: 1.3 Megapixel (1080x960) , Cảm biến: 1/3" Progressive Scan C..

Camera IP Speed Dome 1.3 MP DS-2DF5274-AEL
HIKVISION DS-2DF5274-AEL

Camera IP Speed Dome 1.3 MP DS-2DF5274-AEL

Camera IP Speed Dome 1.3 MP ( quay quét), không hồng ngoại. - Độ phân giải: 1.3 Megapixel ( 1280x960 ) 4.3-86.0mm, 20x, Cảm biến: 1/3" Progressive Scan CMO..

Camera IP Speed Dome 2 MP DS-2DF6236-AEL
HIKVISION DS-2DF6236-AEL

Camera IP Speed Dome 2 MP DS-2DF6236-AEL

Camera IP Speed Dome 2 MP ( quay quét), không hồng ngoại. - Độ phân giải: 2 Megapixel ( 1920x1080 ) ống kính 5.7-205.2 mm, 36x , Cảm biến: 1/3" Progressive..

Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel DS-2DF5286-A3
HIKVISION DS-2DF5286-A3

Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel DS-2DF5286-A3

– Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch Progressive Scan CMOS. – Độ phân giải: 2.0 Megapixel (1920 x 1080). – Ống kính: 4.3 ~ 129mm. – Zoom quang: 30x. – Zoom..

Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIK-IP5220I-AE
HIKVISION HIK-IP5220I-AE

Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIK-IP5220I-AE

Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIK-IP5220I-AE..

Camera IP speed dome Darkfighter DS-2DF8223IX-AEL
HIKVISION DS-2DF8223IX-AEL

Camera IP speed dome Darkfighter DS-2DF8223IX-AEL

Camera IP speed dome Darkfighter DS-2DF8223IX-AEL Ultra-low light 1/1.9" HD CMOS sensor 2 Megapixel, H.265+/H.265/H.264+/H.264 zoom xoay 4 chiều, zoom quang h..

Camera IP Speed dome DS-2DE7174-AE
HIKVISION DS-2DE7174-AE

Camera IP Speed dome DS-2DE7174-AE

Camera IP Speed Dome hồng ngoại, 1.3 MP ( quay quét), chuẩn nén H.264 - Độ phân giải: 1.3 Megapixel ( 1280 x 720p ) , Cảm biến: 1/3" Progressive Scan CM..

Camera IP Speed dome DS-2DE7184-A
HIKVISION DS-2DE7184-A

Camera IP Speed dome DS-2DE7184-A

DS-2DE7184-A, Camera IP Hikvision DS-2DE7184-A Địa chỉ đến Công ty Phân phối Camera HIKVISION ..

Camera IP speed dome DS-2DF5284-AE3 2.0 Megapixel
HIKVISION DS-2DF5284-AE3

Camera IP speed dome DS-2DF5284-AE3 2.0 Megapixel

Camera IP speed dome HD 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel, zoom xoay 4 chiều, ống kính 4.7-94 mm, zoom quang học 20X. Độ nhạy sáng: Color : 0.3 lux (F1..

Camera IP speed dome DS-2DF5286-AE3 2.0 Megapixel
HIKVISION DS-2DF5286-AE3

Camera IP speed dome DS-2DF5286-AE3 2.0 Megapixel

Camera IP speed dome HD 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel, zoom xoay 4 chiều, ống kính 4.3-129mm, zoom quang học 30X. Độ nhạy sáng: Color : 0.3 lux (F1..

Camera IP Speed Dome DS-2DF7284-AEL
HIKVISION DS-2DF7284-AEL

Camera IP Speed Dome DS-2DF7284-AEL

Camera IP Speed Dome hồng ngoại, 2 MP ( quay quét), ( Tích hợp tính năng thông minh) - Độ phân giải: 2 Megapixel ( 1920 x 1080p ) , Cảm biến: 1/2.8" ..

Camera IP speed dome HD 2 Mega DS-2DE5230W-AE
HIKVISION DS-2DE5230W-AE

Camera IP speed dome HD 2 Mega DS-2DE5230W-AE

Camera IP speed dome HD 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel, zoom xoay 4 chiều, ống kính 4.3-129mm, zoom quang học 30X. Độ nhạy sáng: F1.6, AGC On: Color..

Camera IP speed dome HD 2 Mega DS-2DE5230W-AE3
HIKVISION DS-2DE5230W-AE3

Camera IP speed dome HD 2 Mega DS-2DE5230W-AE3

Camera IP speed dome HD 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel, zoom xoay 4 chiều, ống kính 4.3-129mm, zoom quang học 30X. Độ nhạy sáng: F1.6, AGC On: Color..

Hiển thị 1 đến 40 trong tổng số 67 (2 Trang)
Camera Samsung | 028398 người xem | | Rating: 4.5