Camera Samsung


Camera SAMSUNG HCD-7020RP/AC AHD Dome hồng ngoại, 4.0M
WISENET - SAMSUNG HCD-7020RP/AC

Camera SAMSUNG HCD-7020RP/AC AHD Dome hồng ngoại, 4.0M

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 4M - Cảm biến hình ảnh :1/3“, 4M CMOS - Độ nhạy sáng : ..

3,867,000

Camera SAMSUNG HCD-7070RP/AC AHD Dome hồng ngoại 4.0M
WISENET - SAMSUNG HCD-7070RP/AC

Camera SAMSUNG HCD-7070RP/AC AHD Dome hồng ngoại 4.0M

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 4M - Cảm biến hình ảnh :1/3“, 4M CMOS - Độ nhạy sáng : ..

5,757,500

Camera SAMSUNG HCD-E6070RP/AC AHD Dome hồng ngoại 2.0M
WISENET - SAMSUNG HCD-E6070RP/AC

Camera SAMSUNG HCD-E6070RP/AC AHD Dome hồng ngoại 2.0M

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M - Cảm biến hình ảnh :1/2.7“, 2M CMOS - Độ nhạy sáng ..

2,876,000

Camera SAMSUNG HCO-7020RP/AC AHD Thân hồng ngoại 2.0M
WISENET - SAMSUNG HCO-7020RP/AC

Camera SAMSUNG HCO-7020RP/AC AHD Thân hồng ngoại 2.0M

Camera AHD Thân hồng ngoại, độ phân giải 2M - Cảm biến hình ảnh :1/3“, 4M CMOS - Độ nhạy sáng : ..

4,268,000

Camera SAMSUNG HCO-7070RP/AC AHD Thân hồng ngoại 4.0M
WISENET - SAMSUNG HCO-7070RP/AC

Camera SAMSUNG HCO-7070RP/AC AHD Thân hồng ngoại 4.0M

Camera AHD Thân hồng ngoại, độ phân giải 4M - Cảm biến hình ảnh :1/3“, 4M CMOS - Độ nhạy sáng : ..

6,387,000

Camera SAMSUNG SCD-6023RAP/AC AHD Dome hồng ngoại 2.0M
WISENET - SAMSUNG SCD-6023RAP/AC

Camera SAMSUNG SCD-6023RAP/AC AHD Dome hồng ngoại 2.0M

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M - Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS - Độ nhạy sáng ..

2,844,500

Camera SAMSUNG SCD-6083RAP/AC AHD Dome hồng ngoại 2.0M
WISENET - SAMSUNG SCD-6083RAP/AC

Camera SAMSUNG SCD-6083RAP/AC AHD Dome hồng ngoại 2.0M

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M - Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS - Độ nhạy sáng ..

4,653,000

Camera SAMSUNG SCO-6023RAP/AC AHD Thân hồng ngoại 2.0M
WISENET - SAMSUNG SCO-6023RAP/AC

Camera SAMSUNG SCO-6023RAP/AC AHD Thân hồng ngoại 2.0M

Camera AHD Thân hồng ngoại, độ phân giải 2M - Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS - Độ nhạy sáng ..

4,135,000

Camera SAMSUNG SCO-6083RAP/AC AHD Thân hồng ngoại 2.0M
WISENET - SAMSUNG SCO-6083RAP/AC

Camera SAMSUNG SCO-6083RAP/AC AHD Thân hồng ngoại 2.0M

Camera AHD Thân hồng ngoại, độ phân giải 2M - Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS - Độ nhạy sáng ..

5,971,000

Camera SAMSUNG SCV-6023RAP/AC AHD Dome hồng ngoại 2.0M
WISENET - SAMSUNG SCV-6023RAP/AC

Camera SAMSUNG SCV-6023RAP/AC AHD Dome hồng ngoại 2.0M

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M - Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS - Độ nhạy sáng ..

6,896,000

Camera SAMSUNG SCV-6083RAP/AC AHD Dome hồng ngoại 2.0M
WISENET - SAMSUNG SCV-6083RAP/AC

Camera SAMSUNG SCV-6083RAP/AC AHD Dome hồng ngoại 2.0M

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M - Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS - Độ nhạy sáng ..

7,534,000

Camera WISENET HCD-E6020RP/AC AHD Dome hồng ngoại 2.0M
WISENET - SAMSUNG HCD-E6020RP/AC

Camera WISENET HCD-E6020RP/AC AHD Dome hồng ngoại 2.0M

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M - Cảm biến hình ảnh :1/2.7“, 2M CMOS, - Độ nhạy sáng..

1,255,000

Camera WISENET HCO-E6020RP/AC AHD Thân hồng ngoại 2.0M
WISENET - SAMSUNG HCO-E6020RP/AC

Camera WISENET HCO-E6020RP/AC AHD Thân hồng ngoại 2.0M

Camera AHD Thân hồng ngoại, độ phân giải 2M - Cảm biến hình ảnh :1/2.7“, 2M CMOS - Độ nhạy sáng ..

1,463,000

Camera WISENET HCO-E6070RP/AC AHD Thân hồng ngoại 2.0M
WISENET - SAMSUNG HCO-E6070RP/AC

Camera WISENET HCO-E6070RP/AC AHD Thân hồng ngoại 2.0M

Camera AHD Thân hồng ngoại, độ phân giải 2M - Cảm biến hình ảnh :1/2.7“, 2M CMOS - Độ nhạy sáng ..

2,780,000

Đầu ghi hình WISENET 16 kênh AHD HRD-E1630LP
WISENET - SAMSUNG HRD-E1630LP/AC

Đầu ghi hình WISENET 16 kênh AHD HRD-E1630LP

Đầu ghi hình 16 kênh AHD HRD-E1630LP ' - Độ phân giải ghi hình 1920 x 1080 - Hỗ trợ 1 ổ cứng SAT..

9,111,000

Đầu ghi hình WISENET 16 kênh HRD-1642
WISENET - SAMSUNG HRD-1642

Đầu ghi hình WISENET 16 kênh HRD-1642

Đầu ghi hình 16 kênh HRD-1642 - Độ phân giải ghi hình AHD (4MP) , TVL, CVL (2MP), ANALOG - Hỗ tr..

31,072,000

Đầu ghi hình WISENET 16 kênh SRD-1694
WISENET - SAMSUNG SRD-1694

Đầu ghi hình WISENET 16 kênh SRD-1694

Đầu ghi hình 16 kênh SRD-1694 - Độ phân giải ghi hình 1920 x 1080 - Hỗ trợ 8 ổ cứng SATA x 6TB ..

28,306,000

Đầu ghi hình WISENET 4 kênh AHD HRD-E430LP
WISENET - SAMSUNG HRD-E430LP/AC

Đầu ghi hình WISENET 4 kênh AHD HRD-E430LP

Đầu ghi hình 4 kênh AHD HRD-E430LP ' - Độ phân giải ghi hình 1920 x 1080 - Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA ..

3,604,000

Đầu ghi hình WISENET 4 kênh AHD SRD-494
WISENET - SAMSUNG SRD-494

Đầu ghi hình WISENET 4 kênh AHD SRD-494

Đầu ghi hình 4 kênh AHD SRD-494 - Độ phân giải ghi hình 1920 x 1080 - Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA x 6TB..

11,188,000

Đầu ghi hình WISENET 4 kênh HRD-442
WISENET - SAMSUNG HRD-442

Đầu ghi hình WISENET 4 kênh HRD-442

Đầu ghi hình 4 kênh HRD-442 - Độ phân giải ghi hình AHD (4MP) , HDTVL, HDCVL (2MP), ANALOG - Hỗ ..

9,824,000

Đầu ghi hình WISENET 8 kênh AHD HRD-E830LP'
WISENET - SAMSUNG HRD-E830LP/AC

Đầu ghi hình WISENET 8 kênh AHD HRD-E830LP'

Đầu ghi hình 8 kênh AHD HRD-E830LP ' - Độ phân giải ghi hình 1920 x 1080 - Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA ..

7,309,500

Đầu ghi hình WISENET 8 kênh HRD-842
WISENET - SAMSUNG HRD-842

Đầu ghi hình WISENET 8 kênh HRD-842

Đầu ghi hình 8 kênh HRD-842 - Độ phân giải ghi hình AHD (4MP) , TVL, CVL (2MP), ANALOG - Hỗ trợ ..

21,727,000

Hiển thị từ 1 đến 22 trong tổng số 22 (1 trang)
Camera Samsung | 028398 người xem | | Rating: 4.5
Tin tức mới
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ kỹ thuật