Camera Escort


Camera ESCORT ESC-04TVI1.3 dome TVI 1.3M
ESCORT ESC-04TVI1.3

Camera ESCORT ESC-04TVI1.3 dome TVI 1.3M

Camera ESCORT dome TVI hồng ngoại Led ARRAY (vỏ nhựa), ống kính Megapixel. - Độ phân giải:1280*96..

664,000

Camera ESCORT ESC-04TVI2.0 dome TVI 2.0M
ESCORT ESC-04TVI2.0

Camera ESCORT ESC-04TVI2.0 dome TVI 2.0M

Camera ESCORT dome TVI hồng ngoại Led ARRAY (vỏ nhựa), ống kính Megapixel. - Độ phân giải:1920*..

842,000

Camera ESCORT ESC-04TVI3.0 dome TVI 3.0M
ESCORT ESC-04TVI3.0

Camera ESCORT ESC-04TVI3.0 dome TVI 3.0M

Camera ESCORT dome TVI hồng ngoại Led ARRAY (vỏ nhựa), ống kính Megapixel. - Độ phân giải:2048*15..

1,016,000

ESCORT ESC-1302NT

Camera ESCORT ESC-1302NT 1.3Mp

Camera IP DOME hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel - Cảm biến hình 1/3" CMOS. - Độ ..

1,888,000

ESCORT ESC-1309NT

Camera ESCORT ESC-1309NT 1.3Mp

Camera IP thân hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel - Cảm biến hình 1/3" CMOS. - Độ ..

2,228,000

ESCORT ESC-1314NT

Camera ESCORT ESC-1314NT 1.3Mp

Camera IP thân hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel. - Cảm biến hình 1/3" CMOS. - Độ..

1,840,000

ESCORT ESC-1316NT

Camera ESCORT ESC-1316NT 1.3Mp

Camera IP thân hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel. - Cảm biến hình 1/3" CMOS. - Độ..

1,986,000

ESCORT ESC-1318NT

Camera ESCORT ESC-1318NT 1.3Mp

Camera IP thân hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel. - Cảm biến hình 1/3" CMOS - Độ ..

2,228,000

ESCORT ESC-1319NT

Camera ESCORT ESC-1319NT 1.3Mp

Camera IP thân hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel. - Cảm biến hình 1/3" CMOS. - Độ..

2,228,000

Camera ESCORT ESC-2002NT IP DOME 2M
ESCORT ESC-2002NT

Camera ESCORT ESC-2002NT IP DOME 2M

Camera ESCORT IP DOME hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel - Cảm biến hình 1/3" SONY ..

2,324,000

Camera ESCORT ESC-2003ND IP DOME 2M
ESCORT ESC-2003ND

Camera ESCORT ESC-2003ND IP DOME 2M

Camera ESCORT IP DOME hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel - Cảm biến hình 1/3" SONY ..

2,324,000

ESCORT ESC-2011ND

Camera ESCORT ESC-2011ND IP DOME 2M

Camera ESCORT IP DOME hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel - Cảm biến hình 1/3" SONY ..

2,276,000

ESCORT ESC-2014NT

Camera ESCORT ESC-2014NT IP thân 2M

Camera ESCORT IP thân hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel. - Cảm biến hình 1/3" SONY..

2,276,000

ESCORT ESC-2016NT

Camera ESCORT ESC-2016NT IP thân 2M

Camera ESCORT IP thân hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel. - Cảm biến hình 1/3" SONY..

2,470,000

ESCORT ESC-2018NT

Camera ESCORT ESC-2018NT IP thân 2M

Camera ESCORT IP thân hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel. - Cảm biến hình 1/3" SONY..

2,712,000

ESCORT ESC-2019NT

Camera ESCORT ESC-2019NT IP thân

Camera ESCORT IP thân hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel. - Cảm biến hình 1/3" SONY..

2,712,000

Camera ESCORT ESC-403TVI1.3 thân TVI 1.3M
ESCORT ESC-403TVI1.3

Camera ESCORT ESC-403TVI1.3 thân TVI 1.3M

Camera ESCORT thân TVI hồng ngoại Led IR (Vỏ Sắt), ống kính Megapixel. - Độ phân giải:1280*960/1...

824,000

Camera ESCORT ESC-403TVI2.0 thân TVI 2.0M
ESCORT ESC-403TVI2.0

Camera ESCORT ESC-403TVI2.0 thân TVI 2.0M

Camera ESCORT thân TVI hồng ngoại Led IR (Vỏ Sắt), ống kính Megapixel. - Độ phân giải:1920*1080/2..

1,016,000

Camera ESCORT ESC-403TVI3.0 thân TVI 3.0M
ESCORT ESC-403TVI3.0

Camera ESCORT ESC-403TVI3.0 thân TVI 3.0M

Camera ESCORT thân TVI hồng ngoại Led IR (Vỏ Sắt), ống kính Megapixel. - Độ phân giải: 2048*1536/..

1,210,000

Camera ESCORT ESC-403TVI4.0 thân TVI 4.0M
ESCORT ESC-403TVI4.0

Camera ESCORT ESC-403TVI4.0 thân TVI 4.0M

Camera thân TVI hồng ngoại Led IR (Vỏ Sắt), ống kính Megapixel. - Độ phân giải:2560*1440/4.0Mp. ..

1,284,000

Camera ESCORT ESC-403TVI5.0 thân TVI 5.0M
ESCORT ESC-403TVI5.0

Camera ESCORT ESC-403TVI5.0 thân TVI 5.0M

Camera ESCORT thân TVI hồng ngoại Led IR (Vỏ Sắt), ống kính Megapixel. - Độ phân giải : 2560*1920..

1,646,000

Camera ESCORT ESC-405TVI1.3 thân TVI 1.3M
ESCORT ESC-405TVI1.3

Camera ESCORT ESC-405TVI1.3 thân TVI 1.3M

Camera ESCORT thân TVI hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt), ống kính Megapixel. - Độ phân giải:1280*960..

914,000

Camera ESCORT ESC-405TVI2.0 thân TVI 2.0M
ESCORT ESC-405TVI2.0

Camera ESCORT ESC-405TVI2.0 thân TVI 2.0M

Camera ESCORT thân TVI hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt), ống kính Megapixel. - Độ phân giải: 1920*10..

1,014,000

Camera ESCORT ESC-405TVI3.0 thân TVI 3.0M
ESCORT ESC-405TVI3.0

Camera ESCORT ESC-405TVI3.0 thân TVI 3.0M

Camera ESCORT thân TVI hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt), ống kính Megapixel. - Độ phân giải: 2048*15..

1,162,000

Camera ESCORT ESC-405TVI4.0 thân TVI 4.0M
ESCORT ESC-405TVI4.0

Camera ESCORT ESC-405TVI4.0 thân TVI 4.0M

Camera thân TVI hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt), ống kính Megapixel. - Độ phân giải: 2560*1440/4.0..

1,234,000

Camera ESCORT ESC-405TVI5.0 thân TVI 5.0M
ESCORT ESC-405TVI5.0

Camera ESCORT ESC-405TVI5.0 thân TVI 5.0M

Camera ESCORT thân TVI hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt), ống kính Megapixel. - Độ phân giải: 2560*19..

1,646,000

ESCORT ESC-5002NT

Camera ESCORT ESC-5002NT IP DOME 5M

Camera ESCORT IP DOME hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel - Cảm biến hình 1/3" SONY ..

3,728,000

ESCORT ESC-5003ND

Camera ESCORT ESC-5003ND IP DOME 5M

Camera ESCORT IP DOME hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel - Cảm biến hình 1/3" SONY ..

3,728,000

ESCORT ESC-5011ND

Camera ESCORT ESC-5011ND IP DOME 5M

Camera ESCORT IP DOME hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel - Cảm biến hình 1/3" SONY ..

3,632,000

ESCORT ESC-5014NT

Camera ESCORT ESC-5014NT IP thân 5M

Camera ESCORT IP thân hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel. - Cảm biến hình 1/3" SONY..

3,680,000

ESCORT ESC-5016NT

Camera ESCORT ESC-5016NT IP thân 5M

Camera ESCORT IP thân hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel. - Cảm biến hình 1/3" SONY..

3,776,000

ESCORT ESC-5018NT

Camera ESCORT ESC-5018NT IP thân 5M

Camera ESCORT IP thân hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel. - Cảm biến hình 1/3" SONY..

4,116,000

ESCORT ESC-5019NT

Camera ESCORT ESC-5019NT IP thân

Camera ESCORT IP thân hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel. - Độ phân giải:2952*1944@..

4,116,000

Camera ESCORT ESC-511TVI1.3 dome TVI 1.3M
ESCORT ESC-511TVI1.3

Camera ESCORT ESC-511TVI1.3 dome TVI 1.3M

Camera ESCORT dome TVI hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt - Nhựa), ống kính Megapixel. - Độ phân giải:..

774,000

Camera ESCORT ESC-511TVI2.0 dome TVI 2.0M
ESCORT ESC-511TVI2.0

Camera ESCORT ESC-511TVI2.0 dome TVI 2.0M

Camera ESCORT dome TVI hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt - Nhựa), ống kính Megapixel. - Độ phân giải:..

920,000

Camera ESCORT ESC-511TVI3.0 dome TVI 3.0M
ESCORT ESC-511TVI3.0

Camera ESCORT ESC-511TVI3.0 dome TVI 3.0M

Camera ESCORT dome TVI hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt - Nhựa), ống kính Megapixel. - Độ phân giải:..

1,138,000

Camera ESCORT ESC-511TVI4.0 4.0 MP
ESCORT ESC-511TVI4.0

Camera ESCORT ESC-511TVI4.0 4.0 MP

Camera dome TVI hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt - Nhựa), ống kính Megapixel. - Độ phân giải:2560*14..

1,210,000

Camera ESCORT ESC-511TVI5.0 dome TVI 5.0M
ESCORT ESC-511TVI5.0

Camera ESCORT ESC-511TVI5.0 dome TVI 5.0M

Camera ESCORT dome TVI hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt - Nhựa), ống kính Megapixel. - Độ phân giải:..

1,598,000

Camera ESCORT ESC-517TVI1.0 dome TVI 1.0M
ESCORT ESC-517TVI1.0

Camera ESCORT ESC-517TVI1.0 dome TVI 1.0M

Camera ESCORT dome TVI hồng ngoại Led ARRAY (vỏ nhựa), ống kính Megapixel. - Độ phân giải:1280*72..

Camera ESCORT ESC-517TVI1.3 dome TVI 1.3M
ESCORT ESC-517TVI1.3

Camera ESCORT ESC-517TVI1.3 dome TVI 1.3M

Camera ESCORT dome TVI hồng ngoại Led ARRAY (vỏ nhựa), ống kính Megapixel. - Độ phân giải:1280*96..

600,000

Hiển thị từ 1 đến 40 trong tổng số 157 (4 trang)
Camera Escort | 028398 người xem | | Rating: 4.5
Tin tức mới
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ kỹ thuật