0918 028 398 | 028.66 835 845 | www.PhânPhốiCameraQuanSát.com.vn

Camera Escort

Các danh mục con


Camera ESCORT ESC-04TVI1.3 dome TVI 1.3M
ESCORT ESC-04TVI1.3

Camera ESCORT ESC-04TVI1.3 dome TVI 1.3M

Camera ESCORT dome TVI hồng ngoại Led ARRAY (vỏ nhựa), ống kính Megapixel. - Độ phân giải:1280*960/1.3Mp. - Chuẩn nén hình H.264 - Tốc độ frame hiển thị :25fps. - Ống kính: 3.6 mm.(tùy chọn 2.8m..

664,000

Camera ESCORT ESC-04TVI2.0 dome TVI 2.0M
ESCORT ESC-04TVI2.0

Camera ESCORT ESC-04TVI2.0 dome TVI 2.0M

Camera ESCORT dome TVI hồng ngoại Led ARRAY (vỏ nhựa), ống kính Megapixel. - Độ phân giải:1920*1080/2.0Mp. - Chuẩn nén hình H.264 - Tốc độ frame hiển thị :25fps. - Ống kính: 3.6 mm. (tùy chọn 6m..

842,000

Camera ESCORT ESC-04TVI3.0 dome TVI 3.0M
ESCORT ESC-04TVI3.0

Camera ESCORT ESC-04TVI3.0 dome TVI 3.0M

Camera ESCORT dome TVI hồng ngoại Led ARRAY (vỏ nhựa), ống kính Megapixel. - Độ phân giải:2048*1536/3.0Mp. - Chuẩn nén hình H.264 - Tốc độ frame hiển thị :25fps. - Ống kính: 3.6 mm. (tùy chọn 6m..

1,016,000

ESCORT ESC-1302NT

Camera ESCORT ESC-1302NT 1.3Mp

Camera IP DOME hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel - Cảm biến hình 1/3" CMOS. - Độ phân giải: 1280*960/1.3Mp. - Chuẩn nén hình H.264 - Tốc độ frame hiển thị :25fps. - Ống kính:3.6m..

1,888,000

ESCORT ESC-1309NT

Camera ESCORT ESC-1309NT 1.3Mp

Camera IP thân hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel - Cảm biến hình 1/3" CMOS. - Độ phân giải:1280*960/1.3Mp. - Chuẩn nén hình H.264 - Tốc độ frame hiển thị :25fps. - Ống kính zoom ..

2,228,000

ESCORT ESC-1314NT

Camera ESCORT ESC-1314NT 1.3Mp

Camera IP thân hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel. - Cảm biến hình 1/3" CMOS. - Độ phân giải:1280*960/1.3Mp. - Chuẩn nén hình H.264 - Tốc độ frame hiển thị :25fps . -Ống kính: 3.6m..

1,840,000

ESCORT ESC-1316NT

Camera ESCORT ESC-1316NT 1.3Mp

Camera IP thân hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel. - Cảm biến hình 1/3" CMOS. - Độ phân giải:1280*960/1.3Mp. - Chuẩn nén hình H.264 - Tốc độ frame hiển thị :25fps -Ống kính: 4mm -2..

1,986,000

ESCORT ESC-1318NT

Camera ESCORT ESC-1318NT 1.3Mp

Camera IP thân hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel. - Cảm biến hình 1/3" CMOS - Độ phân giải:1280*960/1.3Mp. - Chuẩn nén hình H.264 - Tốc độ frame hiển thị :25fps -Ống kính : 6mm -4..

2,228,000

ESCORT ESC-1319NT

Camera ESCORT ESC-1319NT 1.3Mp

Camera IP thân hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel. - Cảm biến hình 1/3" CMOS. - Độ phân giải:1280*960/1.3Mp. - Chuẩn nén hình H.264 - Tốc độ frame hiển thị :25fps -Ống kính: 6mm -..

2,228,000

Camera ESCORT ESC-2002NT IP DOME 2M
ESCORT ESC-2002NT

Camera ESCORT ESC-2002NT IP DOME 2M

Camera ESCORT IP DOME hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel - Cảm biến hình 1/3" SONY Hình ảnh Siêu Nét. - Độ phân giải:1920*1080/2.0Mp. - Chuẩn nén hình H.264 - Tốc độ frame hiển thị..

2,324,000

Camera ESCORT ESC-2003ND IP DOME 2M
ESCORT ESC-2003ND

Camera ESCORT ESC-2003ND IP DOME 2M

Camera ESCORT IP DOME hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel - Cảm biến hình 1/3" SONY Hình ảnh Siêu Nét. - Độ phân giải: 1920*1080/2.0Mp. - Chuẩn nén hình H.264 - Tốc độ frame hiển th..

2,324,000

ESCORT ESC-2011ND

Camera ESCORT ESC-2011ND IP DOME 2M

Camera ESCORT IP DOME hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel - Cảm biến hình 1/3" SONY Hình ảnh Siêu Nét. - Độ phân giải:1920*1080/2.0Mp. - Chuẩn nén hình H.264 - Tốc độ frame hiển thị..

2,276,000

ESCORT ESC-2014NT

Camera ESCORT ESC-2014NT IP thân 2M

Camera ESCORT IP thân hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel. - Cảm biến hình 1/3" SONY Hình ảnh Siêu Nét. - Độ phân giải:1920*1080/2.0Mp. - Chuẩn nén hình H.264 - Tốc độ frame hiển th..

2,276,000

ESCORT ESC-2016NT

Camera ESCORT ESC-2016NT IP thân 2M

Camera ESCORT IP thân hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel. - Cảm biến hình 1/3" SONY Hình ảnh Siêu Nét. - Độ phân giải:1920*1080/2.0Mp. - Chuẩn nén hình H.264 - Tốc độ frame hiển th..

2,470,000

ESCORT ESC-2018NT

Camera ESCORT ESC-2018NT IP thân 2M

Camera ESCORT IP thân hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel. - Cảm biến hình 1/3" SONY Hình ảnh Siêu Nét. - Độ phân giải:1920*1080/2.0Mp. - Chuẩn nén hình H.264 - Tốc độ frame hiển th..

2,712,000

ESCORT ESC-2019NT

Camera ESCORT ESC-2019NT IP thân

Camera ESCORT IP thân hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ống kính megapixel. - Cảm biến hình 1/3" SONY, Hình ảnh Siêu Nét. - Độ phân giải:1920*1080@16fps - H264 - Ống kính 3 Megapixel , 6mm (Tuỳ chọn..

2,712,000

Camera ESCORT ESC-403TVI1.3 thân TVI 1.3M
ESCORT ESC-403TVI1.3

Camera ESCORT ESC-403TVI1.3 thân TVI 1.3M

Camera ESCORT thân TVI hồng ngoại Led IR (Vỏ Sắt), ống kính Megapixel. - Độ phân giải:1280*960/1.3Mp. - Chuẩn nén hình H.264 - Tốc độ frame hiển thị :25fps. - Ống kính:3.6 mm.(tùy chọn 2.8mm, 6m..

824,000

Camera ESCORT ESC-403TVI2.0 thân TVI 2.0M
ESCORT ESC-403TVI2.0

Camera ESCORT ESC-403TVI2.0 thân TVI 2.0M

Camera ESCORT thân TVI hồng ngoại Led IR (Vỏ Sắt), ống kính Megapixel. - Độ phân giải:1920*1080/2.0Mp. - Chuẩn nén hình H.264 - Tốc độ frame hiển thị :25fps. - Ống kính:3.6 mm.(tùy chọn 2.8mm, 6..

1,016,000

Camera ESCORT ESC-403TVI3.0 thân TVI 3.0M
ESCORT ESC-403TVI3.0

Camera ESCORT ESC-403TVI3.0 thân TVI 3.0M

Camera ESCORT thân TVI hồng ngoại Led IR (Vỏ Sắt), ống kính Megapixel. - Độ phân giải: 2048*1536/3.0Mp. - Chuẩn nén hình H.264 - Tốc độ frame hiển thị :25fps. - Ống kính:3.6 mm.(tùy chọn 2.8mm, ..

1,210,000

Camera ESCORT ESC-403TVI4.0 thân TVI 4.0M
ESCORT ESC-403TVI4.0

Camera ESCORT ESC-403TVI4.0 thân TVI 4.0M

Camera thân TVI hồng ngoại Led IR (Vỏ Sắt), ống kính Megapixel. - Độ phân giải:2560*1440/4.0Mp. - Chuẩn nén hình H.264 - Tốc độ frame hiển thị :25fps. - Ống kính:3.6 mm. - 36 LED IR 5mm ..

1,284,000

Camera ESCORT ESC-403TVI5.0 thân TVI 5.0M
ESCORT ESC-403TVI5.0

Camera ESCORT ESC-403TVI5.0 thân TVI 5.0M

Camera ESCORT thân TVI hồng ngoại Led IR (Vỏ Sắt), ống kính Megapixel. - Độ phân giải : 2560*1920 /5.0Mp. - Chuẩn nén hình H.264 - Tốc độ frame hiển thị :25fps. - Ống kính:3.6 mm.(tùy chọn 2.8mm..

1,646,000

Camera ESCORT ESC-405TVI1.3 thân TVI 1.3M
ESCORT ESC-405TVI1.3

Camera ESCORT ESC-405TVI1.3 thân TVI 1.3M

Camera ESCORT thân TVI hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt), ống kính Megapixel. - Độ phân giải:1280*960/1.3Mp. - Chuẩn nén hình H.264 - Tốc độ frame hiển thị :25fps. - Ống kính:3.6 mm.(tùy chọn 2.8mm,..

914,000

Camera ESCORT ESC-405TVI2.0 thân TVI 2.0M
ESCORT ESC-405TVI2.0

Camera ESCORT ESC-405TVI2.0 thân TVI 2.0M

Camera ESCORT thân TVI hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt), ống kính Megapixel. - Độ phân giải: 1920*1080/2.0Mp. - Chuẩn nén hình H.264 - Tốc độ frame hiển thị :25fps. - Ống kính:3.6 mm. (tùy chọn 6mm..

1,014,000

Camera ESCORT ESC-405TVI3.0 thân TVI 3.0M
ESCORT ESC-405TVI3.0

Camera ESCORT ESC-405TVI3.0 thân TVI 3.0M

Camera ESCORT thân TVI hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt), ống kính Megapixel. - Độ phân giải: 2048*1536/3.0Mp. - Chuẩn nén hình H.264 - Tốc độ frame hiển thị :25fps. - Ống kính:3.6 mm. (tùy chọn 6mm..

1,162,000

Camera ESCORT ESC-405TVI4.0 thân TVI 4.0M
ESCORT ESC-405TVI4.0

Camera ESCORT ESC-405TVI4.0 thân TVI 4.0M

Camera thân TVI hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt), ống kính Megapixel. - Độ phân giải: 2560*1440/4.0Mp. - Chuẩn nén hình H.264 - Tốc độ frame hiển thị :25fps. - Ống kính:3.6 mm - 3 Led hồng ng..

1,234,000

Camera Escort | 028398 người xem | | Rating: 4.5