Camera Pilass

Đầu ghi hình thông minh Plass SNVR-C6104 kênh
PILASS SNVR-C6104

Đầu ghi hình thông minh Plass SNVR-C6104 kênh

Đầu ghi hình thông minh, 4 kênh Camera PILASS xuất hình Full HD 1080P. - Đầu ghi hình 5 trong 1 kết hợp Camera PILASS IP/TVI/AHD/CVI/ANALOG. - Ngõ xuất Vide..

Đầu ghi hình thông minh Plass SNVR-C6108 kênh
PILASS SNVR-C6108

Đầu ghi hình thông minh Plass SNVR-C6108 kênh

Đầu ghi hình thông minh, 8 kênh Camera PILASS xuất hình Full HD 1080P. - Đầu ghi hình 5 trong 1 kết hợp Camera PILASS IP/TVI/AHD/CVI/ANALOG. - Ngõ xuất Vide..

Đầu ghi hình thông minh Plass SNVR-C6116 kênh
PILASS SNVR-C6116

Đầu ghi hình thông minh Plass SNVR-C6116 kênh

Đầu ghi hình thông minh, 16 kênh Camera PILASS xuất hình Full HD 1080P. - Đầu ghi hình 5 trong 1 kết hợp Camera PILASS IP/TVI/AHD/CVI/ANALOG. - Ngõ xuất Vid..

Đầu ghi hình thông minh Plass SNVR-C6132 kênh
PILASS SNVR-C6132

Đầu ghi hình thông minh Plass SNVR-C6132 kênh

Đầu ghi hình thông minh, 32 kênh Camera PILASS xuất hình Ultra HD 4K(3840*2160). - Đầu ghi hình 5 trong 1 kết hợp Camera PILASS IP/TVI/AHD/CVI/ANALOG. - Ngõ..

Đầu ghi hình thông minh Plass SNVR-CH6104 kênh
PILASS SNVR-CH6104

Đầu ghi hình thông minh Plass SNVR-CH6104 kênh

Đầu ghi hình thông minh, 4 kênh Camera PILASS xuất hình Full HD (2560*1440). - Đầu ghi hình 5 trong 1 kết hợp Camera PILASS IP(5.0MP)/TVI(5.0MP)/AHD/CVI/ANAL..

Đầu ghi hình thông minh Plass SNVR-CH6108 kênh
PILASS SNVR-CH6108

Đầu ghi hình thông minh Plass SNVR-CH6108 kênh

Đầu ghi hình thông minh, 8 kênh Camera PILASS xuất hình Ultra HD 4K(3840*2160). - Đầu ghi hình 5 trong 1 kết hợp Camera PILASS IP(5.0MP)/TVI(5.0MP)/AHD/CVI/A..

Đầu ghi hình thông minh Plass SNVR-CP6104 kênh
PILASS SNVR-CP6104

Đầu ghi hình thông minh Plass SNVR-CP6104 kênh

Đầu ghi hình thông minh, 4 kênh Camera PILASS xuất hình Full HD 1080P. - Đầu ghi hình 5 trong 1 kết hợp Camera PILASS IP/TVI/AHD/CVI/ANALOG. - Ngõ xuất Vide..

Đầu ghi hình thông minh Plass SNVR-CP6108 kênh
PILASS SNVR-CP6108

Đầu ghi hình thông minh Plass SNVR-CP6108 kênh

Đầu ghi hình thông minh, 8 kênh Camera PILASS xuất hình Full HD 1080P. - Đầu ghi hình 5 trong 1 kết hợp Camera PILASS IP/TVI/AHD/CVI/ANALOG. - Ngõ xuất Vide..

Đầu ghi hình thông minh Plass SNVR-CP6116 kênh
PILASS SNVR-CP6116

Đầu ghi hình thông minh Plass SNVR-CP6116 kênh

Đầu ghi hình thông minh, 16 kênh Camera PILASS xuất hình Ultra HD 4K(3840*2160).. - Đầu ghi hình 5 trong 1 kết hợp Camera PILASS IP/TVI/AHD/CVI/ANALOG. - Ng..

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-SR812816 kênh
PILASS SNVR-SR812816

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-SR812816 kênh

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 128 KÊNH - PHẦN MỀM GHI HÌNH TẬP TRUNG CHUỖI CÁC CHI NHÁNH Thông số cơ bản phần cứng: Server ghi hình thông minh 128 kênh Camera P..

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-SR812824 kênh
PILASS SNVR-SR812824

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-SR812824 kênh

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 128 KÊNH - PHẦN MỀM GHI HÌNH TẬP TRUNG CHUỖI CÁC CHI NHÁNH Thông số cơ bản phần cứng: Server ghi hình thông minh 128 kênh Camera P..

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-SR86416 kênh
PILASS SNVR-SR86416

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-SR86416 kênh

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 64 KÊNH - PHẦN MỀM GHI HÌNH TẬP TRUNG CHUỖI CÁC CHI NHÁNH Thông số cơ bản phần cứng: Server ghi hình thông minh 64 kênh Camera PIL..

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-SR86424 kênh
PILASS SNVR-SR86424

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-SR86424 kênh

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 64 KÊNH - PHẦN MỀM GHI HÌNH TẬP TRUNG CHUỖI CÁC CHI NHÁNH Thông số cơ bản phần cứng: Server ghi hình thông minh 64 kênh Camera PIL..

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-SR8644 kênh
PILASS SNVR-SR8644

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-SR8644 kênh

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 64 KÊNH - PHẦN MỀM GHI HÌNH TẬP TRUNG CHUỖI CÁC CHI NHÁNH Thông số cơ bản phần cứng: Server ghi hình thông minh 64 kênh Camera PIL..

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-SR8648 kênh
PILASS SNVR-SR8648

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-SR8648 kênh

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 64 KÊNH - PHẦN MỀM GHI HÌNH TẬP TRUNG CHUỖI CÁC CHI NHÁNH Thông số cơ bản phần cứng: Server ghi hình thông minh 64 kênh Camera PIL..

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-SS812816 kênh
PILASS SNVR-SS812816

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-SS812816 kênh

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 128 KÊNH - PHẦN MỀM GIÁM SÁT AN NINH TRƯỜNG HỌC Thông số cơ bản phần cứng: Server ghi hình thông minh 128 kênh Camera PILASS IP Ul..

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-SS812824 kênh
PILASS SNVR-SS812824

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-SS812824 kênh

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 128 KÊNH - PHẦN MỀM GIÁM SÁT AN NINH TRƯỜNG HỌC Thông số cơ bản phần cứng: Server ghi hình thông minh 128 kênh Camera PILASS IP Ul..

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-SS86416 kênh
PILASS SNVR-SS86416

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-SS86416 kênh

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 64 KÊNH - PHẦN MỀM GIÁM SÁT AN NINH TRƯỜNG HỌC Thông số cơ bản phần cứng: Server ghi hình thông minh 64 kênh Camera PILASS IP Ultr..

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-SS86424 kênh
PILASS SNVR-SS86424

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-SS86424 kênh

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 64 KÊNH - PHẦN MỀM GIÁM SÁT AN NINH TRƯỜNG HỌC Thông số cơ bản phần cứng: Server ghi hình thông minh 64 kênh Camera PILASS IP Ultr..

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-SS8644 kênh
PILASS SNVR-SS8644

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-SS8644 kênh

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 64 KÊNH - PHẦN MỀM GIÁM SÁT AN NINH TRƯỜNG HỌC Thông số cơ bản phần cứng: Server ghi hình thông minh 64 kênh Camera PILASS IP Ultr..

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-SS8648 kênh
PILASS SNVR-SS8648

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-SS8648 kênh

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 64 KÊNH - PHẦN MỀM GIÁM SÁT AN NINH TRƯỜNG HỌC Thông số cơ bản phần cứng: Server ghi hình thông minh 64 kênh Camera PILASS IP Ultr..

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-ST812816 kênh
PILASS SNVR-ST812816

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-ST812816 kênh

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 128 KÊNH - PHẦN MỀM GIÁM SÁT AN NINH ĐƯỜNG PHỐ, CHỤP HÌNH BIỂN SỐ XE - TRUY BẮT TỘI PHẠM Thông số cơ bản phần cứng: Server ghi hì..

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-ST812824 kênh
PILASS SNVR-ST812824

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-ST812824 kênh

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-ST812824 kênh ..

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-ST86416 kênh
PILASS SNVR-ST86416

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-ST86416 kênh

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 64 KÊNH - PHẦN MỀM GIÁM SÁT AN NINH ĐƯỜNG PHỐ, CHỤP HÌNH BIỂN SỐ XE - TRUY BẮT TỘI PHẠM Thông số cơ bản phần cứng: Server ghi hìn..

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-ST86424 kênh
PILASS SNVR-ST86424

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-ST86424 kênh

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 64 KÊNH - PHẦN MỀM GIÁM SÁT AN NINH ĐƯỜNG PHỐ, CHỤP HÌNH BIỂN SỐ XE - TRUY BẮT TỘI PHẠM Thông số cơ bản phần cứng: Server ghi hìn..

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-ST8644 kênh
PILASS SNVR-ST8644

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-ST8644 kênh

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 64 KÊNH - PHẦN MỀM GIÁM SÁT AN NINH ĐƯỜNG PHỐ, CHỤP HÌNH BIỂN SỐ XE - TRUY BẮT TỘI PHẠM Thông số cơ bản phần cứng: Server ghi hìn..

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-ST8648 kênh
PILASS SNVR-ST8648

Server ghi hình thông minh Plass SNVR-ST8648 kênh

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 64 KÊNH - PHẦN MỀM GIÁM SÁT AN NINH ĐƯỜNG PHỐ, CHỤP HÌNH BIỂN SỐ XE - TRUY BẮT TỘI PHẠM Thông số cơ bản phần cứng: Server ghi hìn..

Đầu ghi hình kỹ thuật số cao cấp 16 kênh.
Ghi WJ-HD716K/G
PANASONIC WJ-HD716K/G

Đầu ghi hình kỹ thuật số cao cấp 16 kênh. Ghi WJ-HD716K/G

Đầu ghi hình kỹ thuật số cao cấp 16 kênh. Ghi hình thời gian thực. Kết nối SD5. Chuẩn nén H.264 với công nghệ độc quyền “UniPhier®” độ nén cao. 16 ngã BNC vào, ..

Đầu ghi hình mạng 09 kênh.
Sẵn sàng mở rộng l WJ-NV300K/G
PANASONIC WJ-NV300K/G

Đầu ghi hình mạng 09 kênh. Sẵn sàng mở rộng l WJ-NV300K/G

Đầu ghi hình mạng 09 kênh. Sẵn sàng mở rộng lên đến 32 kênh (Option thêm các gói mở rộng WJ-NVE30). Đa chuẩn nén hình : H.264, MPEG-4 và JPEG. Độ phân giải ghi ..

Đầu ghi hình mạng 16 kênh.
Đa chuẩn nén hình WJ-NV200K/G
PANASONIC WJ-NV200K/G

Đầu ghi hình mạng 16 kênh. Đa chuẩn nén hình WJ-NV200K/G

Đầu ghi hình mạng 16 kênh. Đa chuẩn nén hình : H.264, MPEG-4 và JPEG. Độ phân giải ghi hình tối đa: 1920x1080p. Ghi âm với tiêu chuẩn : G.726 (ADPCM) 32 kbps. T..


Hiển thị 1 đến 30 trong tổng số 30 (1 Trang)

Camera Pilass

Quý khách đang xem sản phẩm trong danh mục Camera Pilass bảo hành chính hãng.

Được sự ủy quyền làm đại lý cung cấp, lắp đặt và là công ty phân phối Camera Pilass, cho nên công ty cam kết sẽ là nơi bán Camera Pilass giá rẻ, cùng với chiều chính sách và chế độ hậu mãi tốt nhất.

Công ty có cửa hàng bán Camera Pilass giá rẻ và hỗ trợ giao tận nơi tại Tp HCM, nhanh chóng.

Quý khách cần mua Camera Pilass hoặc cần tư vấn xem Camera Pilass nào chất lượng tốt vui lòng liên hệ phòng Kinh Doanh

Nếu cần lắp đặt Camera Pilass chúng tôi có đội ngũ lắp đặt với chi phí thỏa thuận ( Xem Chính sách lắp đặt ).

Quý khách cần tìm hướng dẫn cài đặt sử dụng Camera Pilass vui lòng download tại: Hướng dẫn sử dụng

Ngoài sản phẩm Camera Pilass

Hiện tại công ty chưa ship COD nhưng vẫn hỗ trợ thanh toán chuyển khoảngiao hàng tại bến xe đi các tỉnh. : Đồng Tháp - Đồng Nai - Điện Biên - Đắk Nông - Đắk Lắk - Cao Bằng - Cà Mau - Bình Thuận - Bình Phước - Bình Dương - Bình Định - Bến Tre - Bắc Ninh - Bạc Liêu - Bắc Kạn - Bắc Giang - Bà Rịa - Vũng Tàu - An Giang - Hà Nội - Hải Phòng - Đà Nẵng - Cần Thơ - Phú Yên - Yên Bái - Vĩnh Phúc - Vĩnh Long - Tuyên Quang - Trà Vinh - Tiền Giang - Thừa Thiên Huế - Thanh Hóa - Thái Nguyên - Thái Bình - Tây Ninh - Sơn La - Sóc Trăng - Quảng Trị - Quảng Ninh - Quảng Ngãi - Quảng Nam - Quảng Bình - Phú Thọ - Ninh Thuận - Ninh Bình - Nghệ An - Nam Định - Long An - Lào Cai - Lạng Sơn - Lâm Đồng- Lai Châu - Kon Tum - Kiên Giang - Khánh Hòa - Hưng Yên - Hòa Bình - Hậu Giang - Hải Dương - Hà Tĩnh - Hà Nam - Hà Giang - Gia Lai.


Liên hệ mua Camera Pilass

CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÁI PHONG
37A Tân Trang, P 9, Q. Tân Bình, Tp Hồ chí minh | xem bản đồ
Thứ 2 - 7: 8h30 - 17h30
Camera Pilass | 028398 người xem | | Rating: 4.5