028.66 835 845 0918 028 398 (call, zalo)
www.PhânPhốiCameraQuanSát.com.vn

Camera Pilass

Camera Pilass

So sánh sản phẩm (%s)


Camera Pilass ECAM-501IP 1.0 MP IP hồng ngoại
PILASS ECAM-501IP 1.0

Camera Pilass ECAM-501IP 1.0 MP IP hồng ngoại

Camera PILASS Pilass ECAM-501IP 1.0 MP IP hồng ngoại - Cảm biến hình 1/3"  CMOS. - Độ phân giải:1280x720P, 25fps - Ống kính: 3.6mm - Khoảng cách ..

1.251.000

Camera Pilass ECAM-501IP 5.0 MP IP hồng ngoại
PILASS ECAM-501IP 5.0

Camera Pilass ECAM-501IP 5.0 MP IP hồng ngoại

Camera PILASS IP DOME hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt- Nhựa) - Cảm biến hình 1/2.5" CMOS. - Độ phân giải: 2592x1944P, 20fps - Ống kính Megapixel: 3.6mm - Kho..

3.050.000

Camera Pilass ECAM-501TVI 1.3 MP HD-TVI hồng ngoại
PILASS ECAM-501TVI 1.3

Camera Pilass ECAM-501TVI 1.3 MP HD-TVI hồng ngoại

Camera PILASS ECAM-501TVI 1.3 MP HD-TVI hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt- Nhựa). - Cảm biến hình : 1/3" CMOS - Độ phân giải:1280x960P, 25fps - Ống kính: 3.6 mm..

1.017.000

Camera Pilass ECAM-501TVI 2.0 MP HD-TVI hồng ngoại
PILASS ECAM-501TVI 2.0

Camera Pilass ECAM-501TVI 2.0 MP HD-TVI hồng ngoại

Camera PILASS HD- TVI dome hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt- Nhựa). - Cảm biến hình : 1/3" CMOS - Độ phân giải:1920x1080P, 25fps - Ống kính: 3.6 mm. - Khoảng ..

1.134.000

Camera Pilass ECAM-501TVI 3.0 MP HD-TVI hồng ngoại
PILASS ECAM-501TVI 3.0

Camera Pilass ECAM-501TVI 3.0 MP HD-TVI hồng ngoại

Camera PILASS HD- TVI dome hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt- Nhựa). - Cảm biến hình : 1/3" CMOS - Độ phân giải: 2048 x 1440P, 25fps - Ống kính: 3.6 mm. - Khoả..

1.408.000

Camera Pilass ECAM-501TVI 4.0 MP HD-TVI hồng ngoại
PILASS ECAM-501TVI 4.0

Camera Pilass ECAM-501TVI 4.0 MP HD-TVI hồng ngoại

Camera PILASS HD- TVI dome hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt- Nhựa). - Cảm biến hình : 1/3" CMOS - Độ phân giải: 2560 x 1440P, 25fps - Ống kính: 3.6 mm. - Khoả..

1.447.000

Camera Pilass ECAM-602IP 1.0 MP IP hồng ngoại
PILASS ECAM-602IP 1.0

Camera Pilass ECAM-602IP 1.0 MP IP hồng ngoại

Camera PILASS IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt) - Cảm biến hình 1/3" CMOS. - Độ phân giải:1280x720P, 25fps - Ống kính Megapixel: 3.6mm - Khoảng cách p..

1.290.000

Camera Pilass ECAM-602IP 5.0 MP IP hồng ngoại
PILASS ECAM-602IP 5.0

Camera Pilass ECAM-602IP 5.0 MP IP hồng ngoại

Camera PILASS IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt) - Cảm biến hình 1/2.5" CMOS. - Độ phân giải:2592x1944P, 20fps - Ống kính Megapixel: 3.6mm - Khoảng các..

3.089.000

Camera Pilass ECAM-602TVI 1.3 MP HD-TVI hồng ngoại
PILASS ECAM-602TVI 1.3

Camera Pilass ECAM-602TVI 1.3 MP HD-TVI hồng ngoại

Camera PILASS HD- TVI Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ). - Cảm biến hình : 1/3" CMOS. - Độ phân giải:1280x960P, 25fps - Ống kính Megapixel: 3.6 mm. - Kh..

1.095.000

Camera Pilass ECAM-602TVI 1.3 MP HD-TVI hồng ngoại
PILASS ECAM-602TVI 1.3

Camera Pilass ECAM-602TVI 1.3 MP HD-TVI hồng ngoại

Camera PILASS HD- TVI Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ). - Cảm biến hình : 1/3" CMOS. - Độ phân giải:1280x960P, 25fps - Ống kính Megapixel: 3.6 mm. - Kh..

1.329.000

Camera Pilass ECAM-602TVI 2.0 MP HD-TVI hồng ngoại
PILASS ECAM-602TVI 2.0

Camera Pilass ECAM-602TVI 2.0 MP HD-TVI hồng ngoại

Camera PILASS HD- TVI Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ). - Cảm biến hình : 1/3" CMOS. - Độ phân giải:1920x1080P, 25fps - Ống kính Megapixel: 3.6 mm. - K..

1.173.000

Camera Pilass ECAM-602TVI 3.0 MP HD-TVI hồng ngoại
PILASS ECAM-602TVI 3.0

Camera Pilass ECAM-602TVI 3.0 MP HD-TVI hồng ngoại

Camera PILASS HD- TVI Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ). - Cảm biến hình : 1/3" CMOS. - Độ phân giải: 2048 x 1440P, 25fps - Ống kính Megapixel: 3.6 mm. ..

1.447.000

Camera Pilass ECAM-602TVI 4.0 MP HD-TVI hồng ngoại
PILASS ECAM-602TVI 4.0

Camera Pilass ECAM-602TVI 4.0 MP HD-TVI hồng ngoại

Camera PILASS HD- TVI Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ). - Cảm biến hình : 1/3" CMOS. - Độ phân giải: 2560 x 1440P, 25fps - Ống kính Megapixel: 3.6 mm. ..

1.525.000

Camera Pilass ECAM-603IP 1.0 MP IP hồng ngoại
PILASS ECAM-603IP 1.0

Camera Pilass ECAM-603IP 1.0 MP IP hồng ngoại

Camera PILASS IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt) - Cảm biến hình 1/3" CMOS. - Độ phân giải:1280x720P, 25fps - Ống kính Megapixel: 3.6mm - Khoảng cách p..

1.525.000

Camera Pilass ECAM-603IP 5.0 MP IP hồng ngoại
PILASS ECAM-603IP 5.0

Camera Pilass ECAM-603IP 5.0 MP IP hồng ngoại

Camera PILASS IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt) - Cảm biến hình 1/2.5" CMOS. - Độ phân giải:2592x1944P, 20fps - Ống kính Megapixel: 3.6mm - Khoảng các..

3.324.000

Camera Pilass ECAM-603TVI 2.0 MP HD-TVI hồng ngoại
PILASS ECAM-603TVI 2.0

Camera Pilass ECAM-603TVI 2.0 MP HD-TVI hồng ngoại

Camera PILASS HD - TVI Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ). - Cảm biến hình : 1/3" CMOS. - Độ phân giải:1920x1080P, 25fps - Ống kính Megapixel: 3.6 mm. -..

1.447.000

Camera Pilass ECAM-603TVI 3.0 MP HD-TVI hồng ngoại
PILASS ECAM-603TVI 3.0

Camera Pilass ECAM-603TVI 3.0 MP HD-TVI hồng ngoại

Camera PILASS HD- TVI Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ). - Cảm biến hình : 1/3" CMOS. - Độ phân giải: 2048 x 1440P, 25fps - Ống kính Megapixel: 3.6 mm. ..

1.681.000

Camera Pilass ECAM-603TVI 4.0 MP HD-TVI hồng ngoại
PILASS ECAM-603TVI 4.0

Camera Pilass ECAM-603TVI 4.0 MP HD-TVI hồng ngoại

Camera PILASS HD- TVI Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ). - Cảm biến hình : 1/3" CMOS. - Độ phân giải: 2560 x 1440P, 25fps - Ống kính Megapixel: 3.6 mm. ..

1.760.000

Camera Pilass ECAM-605IP 1.0 MP IP hồng ngoại
PILASS ECAM-605IP 1.0

Camera Pilass ECAM-605IP 1.0 MP IP hồng ngoại

Camera PILASS IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt) - Cảm biến hình 1/3" CMOS. - Độ phân giải:1280x720P, 25fps - Ống kính Megapixel: 3.6mm - Khoảng cách p..

1.329.000

Camera Pilass ECAM-605IP 5.0 MP IP hồng ngoại
PILASS ECAM-605IP 5.0

Camera Pilass ECAM-605IP 5.0 MP IP hồng ngoại

Camera PILASS IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt) - Cảm biến hình 1/2.5" CMOS - Độ phân giải:2592x1944P, 20fps - Ống kính Megapixel: 3.6mm - Khoảng cách..

3.128.000

Camera Pilass ECAM-605TVI 1.3 MP HD-TVI hồng ngoại
PILASS ECAM-605TVI 1.3

Camera Pilass ECAM-605TVI 1.3 MP HD-TVI hồng ngoại

Camera PILASS HD- TVI Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ). - Cảm biến hình : 1/3" CMOS. - Độ phân giải:1280x960P, 25fps - Ống kính Megapixel: 3.6 mm. - Kh..

1.134.000

Camera Pilass ECAM-605TVI 2.0 MP HD-TVI hồng ngoại
PILASS ECAM-605TVI 2.0

Camera Pilass ECAM-605TVI 2.0 MP HD-TVI hồng ngoại

Camera PILASS HD- TVI Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ). - Cảm biến hình : 1/3" CMOS. - Độ phân giải:1920x1080P, 25fps - Ống kính Megapixel: 3.6 mm. - K..

1.251.000

Camera Pilass ECAM-605TVI 3.0 MP HD-TVI hồng ngoại
PILASS ECAM-605TVI 3.0

Camera Pilass ECAM-605TVI 3.0 MP HD-TVI hồng ngoại

Camera PILASS HD- TVI Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ). - Cảm biến hình : 1/3" CMOS. - Độ phân giải: 2048 x 1440P, 25fps - Ống kính Megapixel: 3.6 mm. ..

1.486.000

Camera Pilass ECAM-605TVI 4.0 MP HD-TVI hồng ngoại
PILASS ECAM-605TVI 4.0

Camera Pilass ECAM-605TVI 4.0 MP HD-TVI hồng ngoại

Camera PILASS HD- TVI Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ). - Cảm biến hình : 1/3" CMOS. - Độ phân giải: 2560 x 1440P, 25fps - Ống kính Megapixel: 3.6 mm. ..

1.564.000

Camera Pilass ECAM-801IP 1.0 MP IP hồng ngoại
PILASS ECAM-801IP 1.0

Camera Pilass ECAM-801IP 1.0 MP IP hồng ngoại

Camera PILASS IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt),chuyên lắp ngoài trời. - Cảm biến hình 1/3" CMOS. - Độ phân giải:1280x720P, 25fps - Ống kính Megapixel:..

1.916.000

Camera Pilass ECAM-801IP 5.0 MP IP hồng ngoại
PILASS ECAM-801IP 5.0

Camera Pilass ECAM-801IP 5.0 MP IP hồng ngoại

Camera PILASS IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt),chuyên lắp ngoài trời - Cảm biến hình 1/2.5" CMOS. - Độ phân giải:2592x1944P, 20fps - Ống kính Megapixe..

3.715.000

Camera Pilass ECAM-801TVI 1.3 MP HD-TVI hồng ngoại
PILASS ECAM-801TVI 1.3

Camera Pilass ECAM-801TVI 1.3 MP HD-TVI hồng ngoại

Camera PILASS HD - TVI Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ), chuyên lắp ngoài trời. - Cảm biến hình : 1/3" CMOS. - Độ phân giải:1280x960P, 25fps - Ống kính..

1.681.000

Camera Pilass ECAM-801TVI 2.0 MP HD-TVI hồng ngoại
PILASS ECAM-801TVI 2.0

Camera Pilass ECAM-801TVI 2.0 MP HD-TVI hồng ngoại

Camera PILASS HD- TVI Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ), chuyên lắp ngoài trời. - Cảm biến hình : 1/3" CMOS. - Độ phân giải:1920x1080P, 25fps - Ống kính ..

1.799.000

Camera Pilass ECAM-801TVI 3.0 MP HD-TVI hồng ngoại
PILASS ECAM-801TVI 3.0

Camera Pilass ECAM-801TVI 3.0 MP HD-TVI hồng ngoại

Camera PILASS HD- TVI Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ), chuyên lắp ngoài trời. - Cảm biến hình : 1/3" CMOS. - Độ phân giải: 2048 x 1440P, 25fps - Ống kí..

2.072.000

Camera Pilass ECAM-801TVI 4.0 MP HD-TVI hồng ngoại
PILASS ECAM-801TVI 4.0

Camera Pilass ECAM-801TVI 4.0 MP HD-TVI hồng ngoại

Camera PILASS HD- TVI Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ), chuyên lắp ngoài trời. - Cảm biến hình : 1/3" CMOS. - Độ phân giải:2560 x 1440P, 25fps - Ống kín..

2.151.000

Camera Pilass ECAM-802IP 1.0 MP IP hồng ngoại
PILASS ECAM-802IP 1.0

Camera Pilass ECAM-802IP 1.0 MP IP hồng ngoại

Camera PILASS IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt),chuyên lắp ngoài trời. - Cảm biến hình 1/3" CMOS. - Độ phân giải:1280x720P, 25fps - Ống kính Megapixel:..

1.720.000

Camera Pilass ECAM-802IP 5.0 MP IP hồng ngoại
PILASS ECAM-802IP 5.0

Camera Pilass ECAM-802IP 5.0 MP IP hồng ngoại

Camera PILASS IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt),chuyên lắp ngoài trời - Cảm biến hình 1/2.5" CMOS - Độ phân giải:2592x1944P, 20fps - Ống kính Megapixel..

3.519.000

Camera Pilass ECAM-802TVI 1.3 MP HD-TVI hồng ngoại
PILASS ECAM-802TVI 1.3

Camera Pilass ECAM-802TVI 1.3 MP HD-TVI hồng ngoại

Camera PILASS HD- TVI Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ), chuyên lắp ngoài trời. - Cảm biến hình : 1/3" CMOS. - Độ phân giải:1280x960P, 25fps - Ống kính M..

1.525.000

Camera Pilass ECAM-802TVI 2.0 MP HD-TVI hồng ngoại
PILASS ECAM-802TVI 2.0

Camera Pilass ECAM-802TVI 2.0 MP HD-TVI hồng ngoại

Camera PILASS HD- TVI Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ), chuyên lắp ngoài trời. - Cảm biến hình : 1/3" CMOS. - Độ phân giải:1920x1080P, 25fps - Ống kính ..

1.642.000

Camera Pilass ECAM-802TVI 3.0 MP HD-TVI hồng ngoại
PILASS ECAM-802TVI 3.0

Camera Pilass ECAM-802TVI 3.0 MP HD-TVI hồng ngoại

Camera PILASS HD- TVI Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ), chuyên lắp ngoài trời. - Cảm biến hình : 1/3" CMOS. - Độ phân giải: 2048 x 1440P, 25fps - Ống kí..

1.877.000

Camera Pilass ECAM-802TVI 4.0 MP HD-TVI hồng ngoại
PILASS ECAM-802TVI 4.0

Camera Pilass ECAM-802TVI 4.0 MP HD-TVI hồng ngoại

Camera PILASS HD- TVI Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ), chuyên lắp ngoài trời. - Cảm biến hình : 1/3" CMOS. - Độ phân giải:2560 x 1440P, 25fps - Ống kín..

1.955.000

Camera Pilass ECAM-810IP 2.0 MP IP PTZ, Zoom 10X
PILASS ECAM-810IP 2.0

Camera Pilass ECAM-810IP 2.0 MP IP PTZ, Zoom 10X

Camera PILASS IP Thân điều khiển PTZ, Zoom 10X, hồng ngoại led ARRAY - Cảm biến hình: 1/ 2.8” SONY. - Độ phân giải Full HD : 1920 x 1080P, 25fps - Ống kính..

7.585.000

Camera Pilass ECAM-A501IP 2.0 MP IP hồng ngoại
PILASS ECAM-A501IP 2.0

Camera Pilass ECAM-A501IP 2.0 MP IP hồng ngoại

Camera PILASS IP DOME hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt- Nhựa) - Cảm biến hình 1/2.9" CMOS. - Độ phân giải:1920x1080P, 20fps - Ống kính: 3.6mm - Khoảng cách ph..

1.681.000

Camera Pilass ECAM-A602IP 2.0 MP IP hồng ngoại
PILASS ECAM-A602IP 2.0

Camera Pilass ECAM-A602IP 2.0 MP IP hồng ngoại

Camera PILASS IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt) - Cảm biến hình 1/2.9" CMOS. - Độ phân giải:1920x1080P, 20fps - Ống kính Megapixel: 3.6mm - Khoảng các..

1.720.000

Camera Pilass ECAM-A603IP 2.0 MP IP hồng ngoại
PILASS ECAM-A603IP 2.0

Camera Pilass ECAM-A603IP 2.0 MP IP hồng ngoại

Camera PILASS IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt) - Cảm biến hình 1/2.9" CMOS. - Độ phân giải:1920x1080P, 20fps - Ống kính Megapixel: 3.6mm - Khoảng các..

1.994.000

Hiển thị 1 đến 40 trong tổng số 69 (2 Trang)
Camera Pilass | 028398 người xem | | Rating: 4.5